Flere jenter vil bli sin egen sjef

Ungdomsbedrift (UB) er det største entreprenørskapsprosjektet i Europa med ca. 300 000 deltagere årlig. Ifølge en ny studie kan deltagelse føre til enda flere gründere i fremtiden. I Norge deltar bare 15 prosent av videregående-elever i UB.

Vegard Johansens i Østlandsforskning sin nye artikkel i Journal of Education and Work sier at UB styrker kunnskaper og ferdigheter innen bedriftsetablering. Man ser også at en større andel jenter foretrekker å bli sin egen sjef – fremfor å være ansatt.

I Norge deltar bare 15 prosent av videregående-elever i UB i regi av ungt entreprenørskap. UB er et prosjekt som varer fra seks til ni måneder, hvor elever får starte og drive en egen bedrift. Fra Idè til produksjon.

Johansen uttaler på Østlandsforskning sine side at deltagelse i UB har sterkere effekt på jenter enn gutter på kort sikt. Videre sier han at dette er et viktig funn, fordi kvinnelige entreprenører er underrepresentert i forhold til mannlige.

Studien viser også at foreldrenes yrkesvalg har en påvirkningseffekt; elever med entreprenør-foreldre har mer lyst til å starte og drive bedrift. I tillegg til at de skårer høyere på både kunnskap og ferdigheter innen bedriftsetablering.

 

 

Malene Birkeland

Malene Birkeland

Journalist i Shifter

One thought on “Flere jenter vil bli sin egen sjef

  • 23. mai 2016 at 17:25
    Permalink

    Nå har verden ventet lenge nok. På at menns løsninger skal redde oss. Nå er det på tide å gi kvinner en sjanse. Til å vise at de har bedre løsninger på verdens problemer. Min erfaring er at da må kvinner gå sammen. De er ikke så solohoder som menn. Da trenger de en trygg ramme der de kan samarbeide og ha en ‘oppskrift’ som drar dem gjennom. Fra sine unike evner og globale problemer. Til ferdig forretning de kan ta seg jobb i. Så kan de bevise hva kvinner er gode for. Her er det noen som gjør nettopp dette: https://moonwalk.me/xx-landing

    Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *