Bedriftsforbundet inngår samarbeid med Gründerklubben

– I en fremtid der vi ikke kan leve av oljen, blir gründerne viktige for norsk økonomi fremover, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet.

Bedriftsforbundet skal nå samarbeide med Gründerklubben, for å jobbe for bedre rammevilkår for gründere.

 -Gründerrollen er i endring. Bedriftsforbundet har jobbet med gründerne i 25 år og fulgt utviklingen. I en enorm teknologisk utvikling trenger gründerne andre rammevilkår enn for bare få år siden. Det må helt overordnet bli enklere å starte ny virksomhet, sier Olaf Thommesen i en pressemelding.

Gründerklubben er for gründere, men er også åpen for andre som jobber for at Norge skal bli verdens mest innovative land. 

-Samarbeidet med Bedriftsforbundet ser vi på som en viktig milepæl samtidig som vi blir 10 000 medlemmer, sier leder Berg Moe i Gründerklubben.

Han mener det er viktigere enn noen gang med en næringspolitikk som gir like gode, eller bedre, konkurransevilkår enn andre land. Og viser til skatteincentiver for investorer som tar risiko i oppstartsselskaper, en reell opsjonsordning, gründerlån og andre saker som klubben har kjempet for lenge, og som nå ser ut til å være på gang. Sammen med Bedriftsforbundet håper Gründerklubben å få enda mer trykk i gründerpolitikken.