David Gyori, fintech-ekspert og leder av Banking Reports, holdt et foredrag om bankenes fremtid under Oslo Fintech Week. Foto: Lucas Weldeghebriel

Banker i en ny tid: Gullgruve for startups, når et marked på 150 trillioner dollar åpner seg. Bankene er hemmet av et «innovasjonsparadoks»

Lucas Weldeghebriel

Lucas Weldeghebriel

Journalist og gründer i Shifter

Publisert 7. juni 2016

Finanskrisen i 2008 svekket bankene. 15.000 små fintech-startuper, fra London til New York, fra Oslo til Soul, er på full fart inn for å «disrupte» bankene, sier David Gyori, en av nestorene innenfor finansiell teknologi.

− Finanskrisen i 2008 gjorde at bankene måtte sette ned tempoet og de fikk et økt regulatorisk press. I tillegg ble tilliten til dem svekket. Denne krisen har satt bankene et steg tilbake, og rommet har åpnet seg for nye aktører, sier Gyori.

I anledningen Open Banking Day under Oslo FinTech Week snakket Gyori om bankenes digitale fremtid. Han har bakgrunn som fintech-konsulent, leder for Banking Reports og er medforfatter av «The Fintech Book».

På samme måte som bøker og trykkekunsten, datidens informasjonsteknologi, var et paradigmeskifte for samfunnet, mener Gyori at vi nå begynner å se hvordan digital teknologi vil endevende dagens industrier. Og bankene står ikke utenfor.

− Noe som vil fremskynde denne prosessen, er blant annet EUs PSD2-direktiv (Payment Service Directive), som betyr at autoriserte tredjeparter kan hente data fra banker, og bygge tjenester og bedre grensesnitt tilbake til kundene, som videre betyr at banken står i fare for å bli en tjenesteleverandør, mens tredjeparten styrer kunden, forteller Gyori på foredraget som ble holdt på Mesh tirsdag.

Nettopp her åpner det seg muligheter for mange startups i en industri som er verdsatt til 150 trillioner dollar, mener han.

Gyori peker også på GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) som mulige utfordrere. Han tror ikke nødvendigvis de vil skape nye banker fra bunnen av, men at de enten gjennom oppkjøp (her nevner han PayPal som en kandidat) eller som et grensesnitt mellom banktjenester og forbruker, kan ta en viktig rolle.

Bankenes innovasjonsparadoks

Han poengterer at bankene står overfor det han kaller et «Innovation Paradox». På den ene siden måtte de etter 2008-krisen redusere risiko, men samtidig blir de utfordret fra fintech-selskaper, hvor alt handler om innovasjon.

− Innovasjon betyr risiko. Kun en av 25 selskaper vil lykkes. Er det noen her i salen, som jobber i en bank, som kan rekke opp hånda hvis deres sjef ville vært fornøyd når du har feilet med ditt tiende prosjekt på rad, spør Gyori retorisk.

Ingen i salen rakk opp hånda. Det var kun latter.

− Store etablerte banker vil dø, men enda flere vil overleve, sier han.

− Hvem vil dø?

− Det er to typer banker som vil dø. 1) de som ikke innoverer nok og  2) de som innoverer for mye. Bare for å stå stille og beholde den eksisterende markedsandelen, så må bankene ha fullt fokus på innovasjon. De må løpe for å stå stille. Ettersom innovasjon er forbundet med risiko, vil også de som innoverer for mye, eller ikke har gode nok innovasjonsprosesser, også kunne møte døden. Men jeg tror de fleste vil være i første kategori, og at det er flere som vil overleve enn dø, sier fintech-konsulenten til Shifter.

− Er ikke nettopp de ulike lands reguleringer en barriere, som gjør det vanskelig for konkurrenter å etablere seg i for eksempel i Norge, og at viljen til å innovere ikke er sterk nok?

− Jo, «off the record» forteller mange bankfolk meg at de føler de er beskyttet av reguleringer. De føler at fintechselskapene kunne spredt seg raskere hvis det ikke var for disse barrierene.

Bedriftsmarkedssjef i Danske Bank, Bent R. Eidem, uttalte tidligere i dag i Shifter at bankene vil forvitre hvis de ikke er villige til å endre på seg:

− Ja, vi må tørre å endre oss, og gjøre ting på en annen måte. Vi som bank vil forvitre hvis vi ikke tør å være med på morgendagens modeller. Bankene er et perfekt speilbilde av det som ellers skjer i samfunnet. Satser vi bare på de eksisterende kundene, kan vi i fremtiden sitte uten kunder.

David Gyori, fintech-ekspert forklarer hvorfor han mener bankene står overfor et innovasjonsparadoks. Foto: Lucas Weldeghebriel
David Gyori, fintech-ekspert forklarer hvorfor han mener bankene står overfor et innovasjonsparadoks. Foto: Lucas Weldeghebriel

Norge har en stor fordel i fintech

Gyori mener Norge er i en særstilling når det gjelder finansiell teknologi.

− Norge, fordi dere har en veldig trygg og ordnet økonomi, har mye kapital og nyter stor tillit utad, er et veldig godt utgangspunkt for å lykkes i fintech. Tillit er en av hovedsøylene i finansielle tjenester. Den andre er kapital. Norge har begge deler, forklarer han.

− Hva skal til for en norsk startup til å lykkes med fintech?

− Hva kjennetegner fintechselskaper som har lykkes internasjonalt i dag? Det selskaper som Paypal og TransferWise  har mestret, er å tilpasse seg ulike reguleringer. Den store forskjellen på å bli verdensberømt eller ikke, er hvis du kan spre ideen internasjonalt. Finans er regulert forskjellig fra land til land, så det er vanskelig å spre det internasjonalt. Hvis jeg ser et selskap som klarer å spre seg internasjonalt, har jeg umiddelbart større tro på det, forteller Gyori.

Følg Shifter på Twitter og Facebook! Og meld deg på nyhetsbrevet under, selvsagt!