Siv Jensen. Foto: Norsk Olje og Gass

Budsjettavtalen: Intet superfond eller skattefordeler for norske startups denne jula heller

Regjeringen og samarbeidspartiene er imidlertid enige om at det blir en «helhetlig gjennomgang av tilgang på venturekapital i Norge».

Selv om det er klima og miljø som har fått desidert mest oppmerksomhet i de knallharde budsjettforhandlingene som har pågått de siste dagene, har det tydeligvis også blitt diskutert hva man skal gjøre med tilgangen til kapital for vekstselskaper.

I budsjettavtalen står det følgende: 

«Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av tilgang på venture-kapital i Norge, både offentlig og privat, og på egnet måte fremme forslag til forbedringer.»

Dette er et ganske langt stykke fra det som har vært fremmet fra det norske tech-miljøet denne høsten.

– Ikke jackpot nei, men nå forventer vi at de gjør en rask og kompetent gjennomgang i full offentlighet. Dette er mulig å fikse, men det haster. Derfor må gjennomgangen resultere i konkrete endringer og et betydelig høyere ambisjonsnivå. Det siste vi trenger er teoretiske utlegninger om hvorvidt vi har et problem med venturekapital i Norge eller ikke, her trengs det action fra Norges største kapitalist: Staten, kommenterte leder Daniel Ras-Vidal på Facebook til Shifter.

Mange forslag

Gründeroppropet med 15 ledende gründere og engleinvestorer foreslo som kjent et fond på ti milliarder kroner, etter idé fra oppropsmedlem og milliardgründer Are Traasdahl i Tapad, som også omtalte det på Aftenpostens teknologikonferanse tidligere i høst.

Abelia har foreslått å gjøre om Investinor til et superfond på fem milliarder kroner og at det kunne startes opp allerede fra årsskiftet.  Abelia ser for seg en såkalt «fond-i-fond»-løsning, der statlig kapital matches opp med privat kapital. Dette vil kunne bidra til sårt tiltrengt venturekapital i det norske markedet, etter modell av blant annet Yozma-programmet i Israel, Saminvest i Sverige og Finnish Industry Investment i Finland. Det skulle skje i tre trinn:

1. Staten selger eksisterende portefølje i Investinor til «highest bidder».

2. De 1,25 milliardene pluss de 600 millionene satt av til oppfølgingsinvesteringer overføres til et nytt statlig fond-i-fond selskap med arbeidsnavn «Norwegian Funds». Etablering av dette selskapet varsles i budsjettforliket og starter fra og med 1.1.2017. Når salget av Investinors eksisterende portefølje er gjennomført, så overføres overskuddet fra salget til Norwegian Funds.

3. Dette utgjør trolig rundt 2,5 milliarder, som kan matches av minst like mye fra private. Man kan etablere mellom 5-10 fond av forskjellig størrelse på totalt 5 milliarder.

Insentiver 

Både Gründeroppropet, Abelia og Risikokapitalforeningen har tatt til orde for skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper. I en rapport fra Abelia og Venturekapitalforeningen tidligere i år ble det foreslått følgende:

  • Investerer du opptil en million kroner, kan du trekke fra opptil 25 prosent av investert beløp på skatten.
  • Videre halveres gevinstbeskatningen
  • Og du skal få 10 prosentpoeng økt fradrag ved tap
  • Ordningen er åpen for alle, men for å få fordelene må du sitte på investeringen i minst tre år før du realiserer den.

Hva med opsjonsskatten?

IKT-Norge er fornøyd med at man har fått gjennomslag for et nytt såkornfond for IKT-næringen på 250 millioner kroner i egenkapital, noe som lå inne i der opprinnelige forslaget før forhandlingene. De er også fornøyd med at det blir 500 nye studieplasser innen IKT. Men etterlyser vesentlige endringer i opsjonsskatten i det endelige forslaget.

– Vi savner gode økonomiske rammebetingelser for gründere eller de som ønsker å ta eierskap i egen arbeidsplass. Opsjonsbeskatningen er en slik ordning, og som vi ser i andre land er det viktigste instrumentet for oppstartsbedrifter, for å tiltrekke seg arbeidskraft, sier leder Heidi Austlid i IKT-Norge i en pressemelding.

– Oppsummert vil jeg derfor si at vi med dagens budsjettforlik har et budsjett som kan sies å være godt nok for i dag, men ikke for framtiden, sier Austlid.

Deadline?

Det er bred politisk oppslutning om at noe bør gjøres, og selv programkomiteen til Høyre foreslo tidligere i høst både skattefradrag for startupinvesteringer og endringer i opsjonsskatten. Når den «helhetlige gjennomgangen» av tilgangen til venturekapital skal være ferdig, står det ingenting om i budsjettavtalen.

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på FacebookogTwitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned vår seneste podcast med Otovo-gründer Andreas Thorsheim.

I podcasten er han blant annet innom hvordan han fant teamet sitt, hvorfor solceller er undervurdert i Norge og hvorfor kraftmarkedet er utsatt for disrupsjon.

Hør på episoden her, eller enda bedre, last den ned i Itunes/podcaster eller hvis du har Android-telefon, kan vi anbefale appen podkicker.

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter, reportasjer og innsikt rett i innboksen.

Per-Ivar Nikolaisen

Per-Ivar Nikolaisen

Redaktør og gründer i Shifter

Ledige stillinger

Utviklet av Martin Grønneberg