Etterlyser gründere som vil ha penger for å redde verden

Norske myndigheter vil gi 150 millioner kroner til innovasjon som kan redusere fattigdom i land som mottar norsk bistand.

Støtteordningen Visjon 2030 vil gå over tre år.

– Den tradisjonelle bistanden er under press og det er viktigere enn noensinne med nytenkning og involvering av nye aktører for å løse utviklingsutfordringene. Jeg vil spesielt oppfordre norske næringslivsmiljøer til å bidra, gjerne i partnerskap med andre norske og internasjonale aktører, sa utenriksminister Børge Brende til regjeringen.no i pressemeldingen som annonserte utlysningen.

Norad har det overordnede ansvaret for forvaltning av finansieringsmekanismen, men samarbeider med Innovasjon Norge og Forskningsrådet om forvaltning av midlene. De første innovasjonsutlysningene ble lansert denne uken.

Liv Marte Kristiansen Nordhaug er prosjektleder for innovasjon i Norad. Hun forteller at formålet med Visjon 2030 er fattigdomsreduksjon gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger innen utdanning og helse.

– Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut midler fordi det til tross for mye fremgang innen helse og utdanning i mange utviklingsland de siste ti årene, fortsatt er betydelige utfordringer. Vi mener det finnes gode norskbaserte innovasjonskonsepter som kan gjøre en positiv forskjell, sier hun.

Den innledende runden med utlysning til innovasjonsprosjektskisser som ble gjennomført fra desember 2015 til februar 2016 resulterte i hele 125 skisser fra akademiske institusjoner, næringslivsaktører, stiftelser og sivilsamfunnsorganisasjoner, ifølge prosjektlederen.

Visjon 2030-hovedutlysningen har følgende mål og føringer for innovasjonsprosjektene:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole. Innsatser rettet mot jenter i marginaliserte områder eller fra marginaliserte grupper prioriteres.
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål;
  3. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder. Dette kan også omfatte innsatser rettet mot energitilgang, så lenge de også sikrer tilgang til internett.
  4. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  5. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse. Det skal gis prioritet til prosjekter som omfatter:
  6. Tilpasning og introduksjon, opplæring og bruk av medisinsk utstyr og løsninger
  7. Tilpasning og bruk av digitale verktøy og digital opplæring
  8. Forbedring i barns næringsinntak og utvikling
  9. Gjennomføring i kontekster rammet av krise og konflikt

Felles for alle målene er at det vil gis prioritet til innovasjonsprosjekter som gjennomføres i ett eller flere av regjeringens 12 utvalgte fokusland; Mosambik, Nepal, Haiti, Somalia, Sør-Sudan, Malawi, Myanmar, Mali, Etiopia, Afghanistan, Palestina og Tanzania.

De to hovedutlysninger har frist 7. September.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter, reportasjer og innsikt rett i innboksen.

Malene Birkeland

Malene Birkeland

Journalist i Shifter

Annonsørinnhold

Utviklet av Martin Grønneberg