Fylkesmesse: Nord-Troms Videregående vant førstepris under Ungt Entreprenørskap i Tromsø. Foto: Kaja Baardsen, UE Troms

Flere jenter vil bli sin egen sjef

Ungdomsbedrift (UB) er det største entreprenørskapsprosjektet i Europa med ca. 300 000 deltagere årlig. Ifølge en ny studie kan deltagelse føre til enda flere gründere i fremtiden. I Norge deltar bare 15 prosent av videregående-elever i UB.

Vegard Johansens i Østlandsforskning sin nye artikkel i Journal of Education and Work sier at UB styrker kunnskaper og ferdigheter innen bedriftsetablering. Man ser også at en større andel jenter foretrekker å bli sin egen sjef – fremfor å være ansatt.

I Norge deltar bare 15 prosent av videregående-elever i UB i regi av ungt entreprenørskap. UB er et prosjekt som varer fra seks til ni måneder, hvor elever får starte og drive en egen bedrift. Fra Idè til produksjon.

Johansen uttaler på Østlandsforskning sine side at deltagelse i UB har sterkere effekt på jenter enn gutter på kort sikt. Videre sier han at dette er et viktig funn, fordi kvinnelige entreprenører er underrepresentert i forhold til mannlige.

Studien viser også at foreldrenes yrkesvalg har en påvirkningseffekt; elever med entreprenør-foreldre har mer lyst til å starte og drive bedrift. I tillegg til at de skårer høyere på både kunnskap og ferdigheter innen bedriftsetablering.

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter, reportasjer og innsikt rett i innboksen.

Malene Birkeland

Malene Birkeland

Journalist i Shifter

Annonsørinnhold

Utviklet av Martin Grønneberg