Hans Huseklepp har fått ny jobb, og skal bygge opp Forte_ Experience.

Hans Huseklepp blir User Experience Director hos Forte_ Digital

Benedicte Tandsæther-Andersen

Benedicte Tandsæther-Andersen

Journalist

Publisert 22. august 2018

Huseklepp skal lede og bygge opp Forte_ Experience, et nytt forretningsområde med fokus på brukeropplevelse, rådgivning og konseptutvikling. 

Tidligere har Huseklepp vært inhouse som fagleder for interaksjonsdesign i Sparebank 1 Banksamarbeidet. Det nye forretningsområdet Forte_ Experience, som Huseklepp nå har fått ansvaret for å lede og bygge, skal tilby «hele spekteret» for å bygge relevante digitale tjenester sammen med kundene.

I en pressemelding fra Forte_ Experience fortelles det at selskapet skal tilby kompetanse på UX og rådgivning rundt konseptutvikling, sikre at de digitale tjenestene som utvikles løser brukerbehov, valideres mot sluttbrukere og er knyttet til kundereisen.

Gjennom kvalitative og kvantitative metoder skal Forte_ Experience lage konsepter for maksimal kunde- og forretningsverdi. Hypotesedrevet utvikling skal være sentralt i løsninger selskapet leverer.

Forte_ Digital går nå fra å være et rent teknologiselskap, til å også innlemme brukeropplevelse. Endringen skjer som en følge av kunders etterspørsel etter dette, samt at selskapet selv mener at de beste digitale tjenestene bygges tverrfaglig.

Har du byttet jobb?

Shifter publiserer jobbskifter for folk som jobber i teknologibaserte oppstartsselskaper, samt de som jobber med teknologiutvikling, innovasjon og forretningsutvikling i etablerte selskaper og virksomheter. Hvis du ikke faller inn under en av disse kategoriene, vil ikke jobbyttet bli publisert.

Del det på Shifter