Helsegiganten skroter milliardavtale om utflagging av IT

Per-Ivar Nikolaisen

Per-Ivar Nikolaisen

Redaktør og gründer i Shifter

Publisert 14. juni 2018

Styret i Helse sør-øst har bestemt seg for å droppe milliardavtalen om å outsource IT-systemene i helseforetaket, ifølge NRK.

Kanalen skriver at styret i Helse sør-øst har besluttet å avbestille hele kontrakten om utflagging av IKT-infrastruktur med selskapet DXC.

Det er ett år siden NRK avslørte at IT-arbeidere i blant annet Malaysia, India og Bulgaria hadde tilganger til pasientdata, selv før formell overtakelse av IT-systemene. Dette var i strid med alle løfter som var gitt til Stortinget, og umiddelbart ble hele avtalen satt i bero.

På et styremøte torsdag ble det vedtatt at man nå skal skrote hele avtalen, noe som trolig kommer til å koste dyrt. Det er helseforetaket Sykehuspartner HF, som har hatt ansvar for kontrakten.

– Sykehuspartner skal nå forhandle med DXC. Det vil bli avklart mulig gjenbruk av arbeidet og de investeringer som er utført fram til prosjektet ble stilt i bero. I 2017 ble det avskrevet 112 millioner kroner som tap i regnskapet. Vi regner med ytterligere avskriving i 2018, skriver helseforetaket i en pressemelding.

– Endret risikobilde

Styreleder Svein Gjedrem sier at det er fort tidlig å si noe om de endelige økonomiske konsekvensene før man er ferdig med forhandlingene.

Avgjørelsen om å gå ut av avtalen begrunnes blant annet med at «risikobildet for tjenesteutsetting har endret seg vesentlig siden kontrakten ble inngått».

– Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste viser til økt risiko for cyberangrep og endret trusselbilde for datasikkerhet. Datainnbruddet i Helse sør-øst i januar illustrerer dette. Ny sikkerhetslov kan gi ytterligere krav til sikkerhet, skriver Helse sør-øst.

– Manglende respekt

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) kaller saken en eneste stor skandale, og mener det er «ufattelig» at den ikke har fått større politiske konsekvenser.

– Det har kostet Helse-Norge dyrt, og skyldes inkompetanse og manglende respekt for advarsler fra fagmiljø, og politisk ideologi der en mangler tro på egenregi mens outsourcing og anbudsutsetting skal være normalen, sier hun i en kommentar til NTB.

Hun mener at helseminister Bent Høie burde ha grepet inn tidlig og stoppet planene.

– Han ble advart mot risikoen, men stolte blindt på helseforetaket og forklarte oss på Stortinget at dette skulle frigi midler til pasientbehandling. Nå skjer det motsatte, sier Sp-representanten.

– Hvem betaler?

Toppe stiller spørsmål ved hvem som nå skal betale for dette.

– Er det pasienter og ansatte i Helse Sør Øst, som må vente lengre på behandling eller løpe fortere på jobb? Eller vil staten og Høie ta regningen?

Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) er også svært glade for at avtalen skrotes.

– Jeg vil rose styret for riktig beslutning. Endelig har rådene fra fagfolkene i NITO blitt tatt på alvor. Vi håper at helseministeren tar lærdom av dette og lytter til de faglige rådene hvis lignende situasjon oppstår, sier NITOs president Trond Markussen i en kommentar.

(©NTB)

marius.helge.larsen@ntb.no