Torgeir Aadland (f.v.), Olav Ljøkjel og Lars Gjølme.

Denne kvinnelige gründeren får storstipend: Charlotte Sørensen i Voico demper høyrøsta menn (og kvinner)

Stine Jutila

Stine Jutila

Journalist

Publisert 17. februar 2017

Voico er en av to startups som kaprer en halv million kroner fra Simula. Spacemaker den andre.

Idéen oppsto under første semester ved NTNUs Entreprenørskole, der teamet jobbet intensivt i en uke for å sjekke ut kommersialiseringspotensialet til en idé.

– Da satt vi ofte seks personer inne på et lite rom og utførte telefonsamtaler rundt om i verden. Dette resulterte i mye støy, vi ble inspirert til å se hvilke muligheter som lå i støydemping, og startet arbeidet med Voico, forteller gründer Charlotte Sørensen.

Teknologien demper menneskets stemme under telefonsamtaler og tillater dermed samtaler uten forstyrrelse for omgivelsene. Voico markedsfører seg med at de går til «kilden», og hindrer lyden å spre seg, i stedet for å forsøke å stoppe den når den først er der ute – slik andre støyreduserende systemer gjør.

Nå er hun og hennes Voico en av to vinnere av Simulas teknologistipend. Sammen med Spacemaker som bruker kunstig intelligens til å utvikle tomter vant de hver sin halve million kroner til å utvikle businessen videre.

Halvparten til kvinner

Med sine 150 ansatte, hvor nærmere 30 prosent er kvinner, har forskningsselskapet Simula lenge vært en pådriver for å fremme kvinnelige gründere. Da de skulle dele ut to stipender til tech-startups, skulle derfor minst et av stipendene gå til en kvinne.

– Det er et helt klart behov for å fremme muligheter for kvinner i teknologisektoren, noe jeg også ser gjennom arbeidet med NTNUs Entreprenørskole. De kvinnelige studentene markerer seg like sterkt som de mannlige, de er bare færre i antall. Gjennom Voico håper jeg å kunne inspirere flere kvinner til å tørre å satse på teknologibedrifter, selv om man nødvendigvis ikke besitter den tunge teknologikunnskapen selv, påpeker Sørensen, som i tillegg til gründer i Voico er prosjektleder på Enterprenørskolen.

Menn som medgründere

Sørensen viser til at det er mye oppmerksomhet rundt det lage team som utfyller hverandre faglig, fra flere disipliner, og hvor viktig dette er for å lykkes. Selv gründet hun Voico sammen med tre menn – Lars Gjølme, Torgeir Aadland og Olav Ljøkjel.

– I Voico har vi klart å samle personer med unik kompetanse og kvaliteter, og dette mener jeg er en av grunnene til at vi har nådd så langt med prosjektet

For henne har det det vært viktig å kjenne sine styrker og svakheter, og finne mennesker til teamet som komplementerer henne.

– Det er viktig at vi alle inspirerer så mange som mulig for å løse morgendagens problemer ved å utforske nye muligheter, og da er det viktig å også få med kvinnene. Dersom unge kvinner blir motivert til å satse fordi de ser at andre kvinner lykkes, så mener jeg det gagner alle.

Spar heispitchen

Da Shifter intervjuet Christian Bjerke i Simula i forbindelse med at stipendene ble utlyst, pekte han på flere grunner til at en del kvinner vegrer seg for å bli gründere. Når det gjelder det å vinne priser, stipender og investorkroner, er det gjerne en god «elevator»-pitch som gjelder.

– Jeg tror det er en dårlig måte å få formidle til fremmede hva man har lyst til å gjøre og hvordan. En slik veldig spisset og lite nyttig kommunikasjonsform favoriserer dessuten en del menn. Så vi ber heller søkerne spare pusten, og bruke heispitsjen på noen andre, sier Bjerke.

Simula peker på stereotyper av gründeren og manglende rollemodeller som andre viktige årsaker til at det er så få kvinner som starter teknologiselskaper.

Christian Bjerke i Simula. Foto: Karoline Hagane

Mange søkere

Simula fikk inn hele 97 søkere da de utlyste stipendene. 58 prosent av disse var kvinner. Simula begrunner tildelingen med at både Voico og den andre vinneren, Spacemaker, har «høy innovasjonsgrad, impact og sterke team».  Selskapene blir videre omtalt som selskapene med best potensial både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg blir de ansett som unike i sitt marked.

Spacemaker bruker kunstig intelligens for å utvikle store tomter smartere, på en mer lønnsom måte.

– At vi fikk stipendet fra en svært kompetent jury i en konkurranse med nesten 100 andre startups er en fantastisk anerkjennelse, sier Håvard Haukeland i Spacemaker.

Han gratulerer samtidig Simula med et vellykket kvinneløft.

– Når det er sagt synes vi Voico er en verdig vinner, helt uavhengig av gründerens kjønn, under Haukeland.

Håvard Haukeland i Spacemaker.

Av Per-Ivar Nikolaisen og Stine Jutula, Shifter.no


Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Hør for øvrig også vår seneste Podcast, med Marianne Bratt Ricketts i Vibbio. Om hvordan hun og Stine Norum bygde et solid selskap i Norge på rekordtid og nå satser internasjonalt. I podcasten forteller hun hvordan Vibbio skal gå fra å være en videoprodusent til å bli et stadig tyngre techselskap – som blant annet bruker avansert plattformteknologi og kunstig intelligens i produksjonslinjen. Ellers om kostskolen, 18-timers-dagene i London, evakuering av landsbyer i Alpene, om å miste noen, om å ha perspektiver og beholde roen i kritiske situasjoner. Og gründertips, gründertips, gründertips!

Last ned podcasten i iTunes / Podcaster på iphonen eller bruk din foretrukne podcast-klient på Android. Søk på «Shifter».

 

 

 

Bransje: