Annonsørinnhold

Sirkulærøkonomi som konkurransefortrinn – LOOP kan gjøre din idé til virkelighet!

Finn dine muligheter i den sirkulære økonomien på informasjonsmøte 16. januar 2019.

Det nordiske programmet LOOP skal akselerere de beste ideene innen den sirkulære økonomien. Vil du være med på å utvikle sirkulære forretningsideer for din bedrift, som løser miljøutfordringer og samtidig skaper økonomisk vekst?

– Bakgrunnen for etableringen av LOOP er en økende bevissthet omkring miljøutfordringer forbundet med plast, matsvinn og behovet for bærekraftig endring. Overgangen til den sirkulære økonomien handler om mulighet for bærekraftig vekst for industrien. For å få til dette skal LOOP bistå bedrifter som vil omstille seg til sirkulærøkonomi, med å omgjøre sirkulære ideer til konkret business, sier Marthe Haugland, Senior Innovation Adviser i Nordic Innovation.

Vil overføre erfaringer fra Finland til resten av Norden

Haugland forteller at programmet er utviklet i Finland, det landet i Norden som har jobbet lengst med sirkulær økonomi, både politisk og operativt.

Vi ønsker å løse store bedrifters utfordringer ved hjelp av kompetanse fra innovative startups og ekstra kapasitet i form av Sitras og Avanto Ventures rådgivere og eksperter på sirkulærøkonomi.

Haugland viser blant annet til at hvis for eksempel Unilever endret emballasjepolitikken, ville det kunne redusere plastforbruket i Europa med en prosent.

– Store bedrifter kan gjøre små endringer som har langtrekkende effekter. Vi er på jakt etter løsninger som betyr noe og som bidrar til endring. Samtidig vet vi at store bedrifter ofte har en treghet som gjør at det kan ta lang tid å endre eller utvikle nye forretningsmodeller. Vi ønsker derfor å ta i bruk de raske og dynamiske arbeidsmetoder man finner i startups- og innovasjonsmiljøer. Avanto Ventures har solid erfaring med denne formen for samarbeid og nå ønsker vi å tilby denne kompetansen til bedrifter i alle de nordiske landene, sier Haugland.

Flere spennende pilotprosjekter

Foreløpig deltar Unilever, Kesko, Valio, Reima og Universitetet i Lahti med konkrete utfordringer i programmet. Avanto Ventures har screenet over 450 startups med innovative løsninger innenfor sirkulærøkonomien, som de så kan koble på disse store bedriftene.

– Om et selskap finner en lønnsom forretningsmodell innen den sirkulære økonomien vil flere bli interessert og øke hastigheten på omstillingen. Det handler om å nå kritisk masse og å finne synergier på tvers av selskaper og industrier. Programmet ønsker i første omgang å løse utfordringer forbundet med plast og matsvinn, men er åpent for andre utfordringer.

– Et pilotprosjekt ser i disse dager på hvordan man kan forenkle valget av bærekraftige dagligvarer for forbrukerne, gjennom et abonnement på bærekraftige dagligvarer, som også samler inn igjen emballasjen og gjenbruker den. Reima har et prosjekt som ser på abonnement på barneklær og Valio, en stor finsk produsent av meieriprodukter, leter etter samarbeidspartnere innen nedbrytbar plast. Bedriftene tester hvilke muligheter forretningsmodellene gir og om det fungerer kan man overføre løsningen og forretningsmodellen til andre produktområder, sier Haugland og tilføyer:

– Hver bedrift har sine utfordringer og muligheter innen den sirkulære økonomien. Vi ønsker derfor at både store og små bedrifter deltar for å finne gode løsninger for bærekraftig økonomisk vekst.

Sirkulære løsninger som konkurransefortrinn

Nordic Innovation samarbeider med Avanto Ventures og Sitra for å implementere ulike deler av programmet ute i bedriftene.

– For å sørge for at tiltakene skal lykkes samarbeider vi med rådgivere som kan gå inn i bedriftene og kartlegge muligheter og effekten av ulike tiltak. Vi må avdekke hvilken hjelp bedriften faktisk har behov for og dette er fortsatt «work-in-progress» hvor vi hele tiden ser nye muligheter, forklarer Haugland.

Programmet bygger en database med startups som store bedrifter får tilgang til og kan finne partnere med ekspertise innen sirkulær økonomi.

– Dette er som et puslespill med bedrifter, kompetanse og løsninger for en bærekraftig økonomi. Vi vet at forbrukeren vil kreve flere miljøvennlige og sirkulære produkter og at lovverket stadig blir strengere. På sikt vil dette tvinge frem mer bærekraftige løsninger og bedrifter som omstiller seg til den sirkulære økonomien vil oppnå konkurransefortrinn. Sammen skal vi tilrettelegge for den operative anvendelsen av skalerbare og praktiske sirkulære løsninger, avslutter Haugland.

Den 16. januar 2019 kan du møte Avanto Ventures for å kartlegge hvilke muligheter ditt selskap har i den sirkulære økonomien. Avtal møte med Avanto Ventures via COO Hanne Kettunen: hanne@avantoventures.com.

Du kan også ta kontakt med Nordic Innovations Marthe Haugland M.Haugland@nordicinnovation.org og Anna-Maija A.Sunnanmark@nordicinnovation.org hvis du har spørsmål til LOOP eller om Nordic Innovation.

 

Les mer: circulareconomyloop.com