Annonsørinnhold

Social Startup 2019 ber impact startups søke innen 1. november. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Startupene som løser samfunnsutfordringer – og tjener penger på det

Social Startup er et akseleratorprogram for impact startups i tidlig fase. – Det er sannsynligvis mange flere som er kvalifisert, enn de som faktisk tenker på seg selv som impact startups, sier leder Marte Sootholtet.

– På seks måneder tar vi selskapene gjennom det de ellers ville brukt to år på, sier Lise Arvesen.

Hun er en prisvinnende gründer med 18 års erfaring, og en av forretningsutviklerne i Social Startup – et seks måneders akseleratorprogram for gründerbedrifter i tidlig fase.

Målgruppen for Social Startup er selskaper som løser samfunnsutfordringer, samtidig som de kan bli økonomisk bærekraftige. Nettopp ting som forretningsutvikling, budsjettering og arbeid med kunder står sentralt – altså læring som hjelper deltagerne mot å kunne stå på egne ben økonomisk.

Etter en vellykket pilot tidligere i år, skal nå ti nye selskaper tas opp i akseleratorprogrammet, med oppstart på nyåret. Søknadsfrist er 1. november.

Er du en gründer som jobber for å løse samfunnsutfordringer? Søk på Social Startup innen 1. november.

Deler av teamet i Social Startup, fra venstre Marte Sootholtet, Kristian Bye og Lise Arvesen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Motivert av å hjelpe folk

Social Startup springer ut av Ferd Sosiale Entreprenører, etter modell av Den Sociale Kapitalfonden i Danmark. Sistnevnte er med som samarbeidspartnerne, i likhet med SoCentral.

Programmet varer i seks måneder, og inkluderer blant annet tett oppfølging fra mentorer og partnere, felles workshops, kontorplass i Oslo – samt 50.000 kroner som brukes i samarbeid med forretningsutviklerne.

De som tas opp, skal ha potensiale til å tjene penger. Men samtidig må det være en «sosial bunnlinje». Målgruppen er bedrifter som vil gi noe tilbake til miljøet og samfunnet – og spesielt det som utgjør en forskjell i noens liv.

Leder Marte Sootholtet mener det er mange selskaper som ikke nødvendigvis tenker på seg selv som sosiale entreprenører eller impact startups, men som likevel passer beskrivelsen.

– Hvis du på en eller annen måte jobber for å løse en samfunnsutfordring, og er motivert av å gjøre en forskjell for folk, da er du antagelig kvalifisert til å søke, sier hun.

– Holder på med 1000 ting du ikke har gjort før

Blant selskapene som søker innen fristen 1. november, vil 30 bli valgt ut til å delta på en tredagers workshop i januar – som ender med en pitchedag foran mange sentrale aktører fra næringslivet, offentlig sektor og innovasjonsmiljøet.

– Disse dagene har derfor en stor verdi i seg selv. Samtidig fungerer det som vurderingsgrunnlag for å velge ut de ti selskapene som blir med videre, sier Marte Sootholtet.

De som blir utvalgt vil få lære om blant annet forretningsmodellering, struktur og budsjettering, hvordan samarbeide med offentlig sektor, og hvordan å komme i kontakt med kunder. De får også kontorplass på SoCentral– og fem timer ukentlig oppfølging av en forretningsutvikler.

– Underveis i programmet er det mye skulder-ved-skulder-jobbing, der vi går inn i daglig drift og operative prosesser sammen med selskapet, sier Kristian Bye, en av de andre forretningsutviklerne i teamet. Han har 18 års fartstid som rådgiver og leder i reklamebransjen og har også selv bred gründererfaring fra blant annet BRIGHT Products.

– Vi som forretningsutviklere kan heller ikke svare på alt, men da bruker vi hverandre, eller henter inn eksterne eksperter. Det gjør at deltagerne alltid er veldig tett på å få god hjelp, med svar på det de lurer på, og løsninger på utfordringene de står overfor, sier han.

Eller som Marte Sootholtet sier det:

– Med mindre du er seriegründer, vil du antagelig holde på med 1000 ting du aldri har gjort før. Det er det som forener oppstartsselskaper. Det er derfor det er så utrolig nyttig å ha med seg noen som har vært gjennom det allerede.

Bygger verdifullt nettverk

Slik Lise Arvesen ser det, ligger mye av verdien i Social Startup i samholdet med de andre deltagerne.

– Det er ensomt å være gründer. Mange tror de er alene om å streve og at ingen andre opplever det samme. Men faktisk har man ofte veldig mye til felles, sier hun.

Noe av læringen, slik hun ser det, består i å ufarliggjøre motstand og motgang.

– Mange startups overlever ikke. Sånn er det bare, det er loven for innovasjon. Derfor er det viktig å skille bedriften og deg selv, sier Arvesen.

Dette er ekstra viktig når en jobber med mennesker.

– Alle gründere risikerer å tape tid og penger, men her prøver du å hjelpe mennesker, og det gir mye større personlig fallhøyde. Du står i fare for å svikte eller skuffe en veldig sårbar målgruppe, sier Kristian Bye.

– Derfor er det så viktig med et felles program, og fellesskap. Dette er noe det rett og slett er viktig å snakke sammen om. Det kan gå veldig tungt inn på gründerne om de ikke lykkes. Vi trener dem i å være bevisst risikoen, men også i å minimere den, fortsetter han.

Etter en vellykket pilot tidligere i år, skal nå ti nye selskaper tas opp i akseleratorprogrammet Social Startup 2019. Søknadsfristen er 1. november. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ta en avsjekk!

Fra søkerens side kreves det at du er forbi idéfasen, har etablert bedriften, og er på vei mot målet. Du trenger derimot hjelp til å skyte fart.

– Søkerne må ha testet produktet eller tjenesten sin, og de bør ha tiltrukket seg samarbeidspartnere, eller fått en annen bekreftelse på at dette virker som en god idé – utover bare i sitt eget hode, sier Marte Sootholtet.

Kanskje viktigst av alt er å ha et godt og motivert team, som brenner for å løse et samfunnsproblem.

– Du kan ta en avsjekk, foreslår Lise Arvesen:

– Løser jeg et samfunnsproblem? Tror jeg i tillegg at jeg kan tjene penger på det? Da er du i målgruppen. Det er nok mange som berører feltet uten å ha tenkt over det på den måten, sier hun.

Arvesen mener de er heldige, de som kommer gjennom nåløyet i et slikt akselerator-program.

– Ellers kan en tape mye tid og penger på å gå seg vill, alene. Det er nok mange som nøler, og ikke tror de ikke er klare til å være med. Men da sier jeg bare: Prøv, da!

Ønsker du å delta i Social Startup? Søk innen 1. november.