«Norge har vært i en særstilling med våre olje- og gassressurser. De har skapt store verdier, bidratt til teknologiske sprang, men også gjort oss mer avhengig av en sektor enn godt er»

«Norge har et godt utgangspunkt. Vi har teknologimiljøer som ligger langt fremme internasjonalt. Oljebransjens suksess viser at smart og kompetent arbeidskraft gir konkurransekraft. Og kompetansen som er brukt i oljeeventyret kan også brukes i andre bransjer,» skrive ministerne Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen i et innlegg i Dagbladet. Innlegget er skrevet i forbindelse med konferansen «Framtidens digitale hverdag».

Flere hadde sagt det lenge, at den norske oljebaserte økonomien måtte ha flere ben å stå på. Men det har først blitt skikkelig alvor etter at oljeprisen stupte og tusenvis av nordmenn er sendt ut i arbeidsledighet. Kommunal- og moderniseringsministeren og klima- og miljøministeren  peker på at Norge har vært i en særstilling med sine store olje- og gassressurser.

«De har skapt store verdier, bidratt til teknologiske sprang, men også gjort oss mer avhengig av en sektor enn godt er. Fremtidens arbeidsplasser skapes gjennom satsing på innovasjon og ny teknologi,» skriver Sanner og Helgesen

De viser til at digitalisering gjør bedrifter og offentlig sektor mer miljøvennlige. De viser til hvordan offentlige etater har spart mye penger og redusert klimagassutslippene når det nå går mindre sneglepost rundt i landet.

«Digitalisering øker også tempoet i utviklingen av andre klimavennlige teknologiske løsninger. Fornybar energi vinner terreng raskere med smarte digitale løsninger. Lavutslippsteknologi og digitalisering gjør at fremtidens transportsektor vil se annerledes ut enn i dag. Tingenes internett vil gi mer effektiv ressursbruk og utløse potensialet i sirkulær økonomi. Ifølge internasjonale studier kan smarte IKT-løsninger bidra til å kutte klimagassutslipp med 15-20 prosent innen 2030,» skriver de to ministerne.

De sier de vil øke omstillingstakten, og «legge til rette for å løse oppgaver bedre og grønnere, slippe fri skaperkraft og skape verdier».

Så vil det vise seg om ord blir til handling.

 

Hjelp oss å bli bedre. Virkelig, hjelp oss med 2 minutter av din tid og svar på noen få spørsmål. På forhånd takk.

Per-Ivar Nikolaisen

Per-Ivar Nikolaisen

Redaktør og gründer i Shifter

Ledige stillinger

Annonsørinnhold

Utviklet av Martin Grønneberg