Rune Sævik, kommunikasjonslansvarlig i Investinor.

Statsbudsjettet 2017: Vingeklipper Investinor. Vil at de skal slutte med nye stor-investeringer og heller fokusere på å matche forretningsengler

Landets største venture-selskap, det statlige Investinor, fikk seg en kalddusj i statsbudsjettet. I stedet for at Investinor skal investere i 100 millioners-klassen, ønsker regjeringen at de heller skal fordele 100 millioner kroner per år til matchende private tidligfaseinvestorer.

–Hvis jeg skal tolke det som står i budsjettet, vil regjeringen at vi skal slutte som ventureinvestor, og heller drive med matching av engleinvesteringer. I tillegg ser det ut til at vi skal begynne å investere fond i fond, slik som Argentum gjør i dag, men kun i bittesmå tidligfasefond, sier Rune Sævik, kommunikasjonsansvarlig i Investinor.

–Betyr dette at dere blir landets største engleinvestor?

–Dette vet vi foreløpig lite om. Vi har bare lest budsjettet, eieren har ikke snakket med oss ennå. Men det er viktig for oss å presisere at for eksisterende portefølje så vil det ikke innebære endringer. Endringene vil kun gjelde nyinvesteringer, sier Sævik.

Han understreker at statsbudsjettet kun er et forslag som må gjennom Stortinget, og at det derfor er viktig å ha is imagen.

–Men det er jo tydelig at Regjeringen ønsker å endre mandatet vårt. De legger opp til at Investinor skal få overført 100 millioner kroner per år, og organisasjonen skal driftes fra de samme midlene. Da blir det ikke spesielt store investeringer. Såkorn-fondene er opprettet på 500 millioner og 300 millioner kroner. Beløpet som Regjeringen foreslår, tilsier at eventuelle fond i fond-investeringer må bli i ganske små fond, eller mikrofond som det kalles.

Regjeringen halverer samtidig pre-såkornsmidlene fra 100 millioner til 50 millioner kroner.

Skal diskutere med Næringsdepartementet

–Dette er jo ganske dramatisk for Investinor, er det ikke?

–Jeg vet ikke. Det står at Næringsddepartementet skal diskutere endringene med oss, sier han.

–Er det en mistillit til Investinor?

–Det har vi ikke noen formening om. Men de ønsker tydeligvis at Investinor skal ha en mer markeds-komplementerende rolle enn det vi allerede har.

–Men dere er jo i prinsippet markedet i dag, er dere ikke?

– Siden 2009 har over en tredel av all investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor. Vi er desidert størst, investerer mest kapital og gjør flest nyinvesteringer. Vi har også investert bredere enn de tradisjonelle venture-investorene, vi har en svært bred portefølje, med mange bransjer representert, sier han.

–Hva vil det ha å si for norsk venturekapital?

–Vanskelig å si. Det kan bli vanskeligere å hente C og D-runder (50 millioner og oppover). På den annen side kan det være private som rykker inn og fyller tomrommet.

–Helt seriøst, tror du det?

–På kort sikt er det nok litt vanskelig å se hvem det skal være. Det er ikke mange aktive ventureinvestorer igjen i Norge. De siste nyinvesteringene våre har vi gjort med utenlandske VC-er og såkalte family-offices.

Han forteller at Investinor fortsatt har stor portefølje som skal utvikles og at det er planlagt mange exits i 2017, 2018 og 2019.

–Det vil bli ingen forandringer for eksisterende portefølje. Og vi har nok kapital til å følge opp selskapene som ligger inne. Men for nyinvesteringer blir det nok stopp. Hvis du sitter med et hardware-case, som typisk ønsker å hente 50-150 millioner kroner, kan ikke Investinor være med på det, hvis det blir slik regjeringen har foreslått, sier Sævik.

–Glemmer at vi trenger kapital og styrking av private investeringsmiljøer

–Vi registrerer at de endrer mandatet til Investinor. Selv om forslaget ikke får konsekvenser for Investinors eksisterende portefølje, ser det ut til at Regjeringen foreslår at Investinor skal slutte å gjøre nyinvesteringer som ventureinvestor. De skal fremover matche business angels og investere i fond (fond-i-fond). Det er bra at Regjeringen ønsker å styrke private eierskapsmiljøer, men det virker som om de glemmer at vi trenger kapital og styrking av private investeringsmiljøer i både pre-såkornfasen og i venture. Skal vi skape globale vinnere, trenger vi også venturekapital. Hvilken betydning dette forslaget har, må vi komme tilbake til, sier Rikke Høvding-Eckhoff i Norsk Venturekapitalforening.

–Dette er bekymringsfullt om ikke regjeringen har en ukjent plan B om at offentlige penger skal kunne gå inn som fond-i-fondaktør også i private venturefond, som det nå kun er foreslått at Investinor skal kunne i den aller tidligste fasen, hvor Innovasjon Norge allerede er med presåkorn og såkorn. Noe forvirrende dette, hva er planen, spør sjefen for FIN i Abelia, Daniel ras-Vidal, på Facebook og tagger Dilek Ayhan, statsekretær i Næringsdepartementet.

Ny administrerende får plutselig nytt mandat

Det er ikke lenge siden Investinor ansatte sin nye administrerende direktør, Haakon H. Jensen. Jensen har ennå ikke tiltrådt stillingen, og svarte følgende på hvordan det føltes å ha fått stillingen.

− Det føles bra. Det er et veldig spennende selskap med sentral rolle i norsk venturekapital, sa han.

 

Lucas Weldeghebriel

Lucas Weldeghebriel

Journalist og gründer i Shifter

Ledige stillinger

Annonsørinnhold

Utviklet av Martin Grønneberg