Finansminister Siv Jensen svarer ikke på hva Regjeringen vil gjøre med opsjonsbeskatning åtte måneder etter at de kunngjorde at de ville se på det. FOTO Rune Kongsro

Statsbudsjettet: Ingen skatteincentiv for tidligfase-investeringer

Det er et flertall på Stortinget for å gi redusert skatt til investorer som setter pengene i startups. Regjeringen svarer med mer utredning.

Det er mye smått og stort i den delen av statsbudsjettet som handler om skatt og avgifter. Slik som fritak for engangsavgift til amatørbygde kjøretøy, eller 500 millioner kroner til en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor byområdene. Men det er ikke satt av penger til en lenge etterspurt ordning som gir skatteinsentiver til de som investerer i tidligfaseselskaper, viser forslaget til statsbudsjett for 2017 som legges frem i dag.

Ba om utredning

Shifter har tidligere skrevet om hvordan sterke krefter i tech-Norge har ønsket en insentivordning, blant andre Venturekapitalforeningen og Abelia. Representanter fra både Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre har snakket varmt om en slik ordning. Stortinget har dessuten bedt regjeringen utrede ulike modeller for skattefradrag for investeringer i oppstartsselskap, basert på den svenske «investeraravdrag» og den britiske «SEIS-ordningen». Stortinget ba om at dette skulle legges frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Regjeringen har viet ordningen et par sider i budsjettet:

«Regjeringen er opptatt av at det skal lønne seg å starte og utvikle nye bedrifter. Dette er helt nødvendig for at vi også i årene framover skal være i stand til å finansiere et høyt velferdsnivå. Framtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Derfor trenger vi flere gode gründere som starter nye og lønnsomme bedrifter.»

Men konklusjonen er altså at det trengs mer utredning.

Skuffet

Foreningen for innovasjonsselskaper i Abelia har jobbet hardt for å få til en slik ordning fra budsjettåret 2017. Tidligere i år kom de sammen med Venturekapitalforeningen med en rapport om hvordan ordningen kunne utformes. Rapporten sa at det sannsynligvis ville koste staten 125 millioner kroner i neste års budsjett.

Leder Daniel Ras-Vidal er skuffet over at regjeringen ikke setter fart. Han mener man har hatt god tid på å utrede ordningen, etter at Stortinget ba om det i desember i fjor.

– De har brukt ti måneder på å finne ut ting de allerede visste. Det mener jeg er litt svakt, sier Ras-Vidal.

Han er glad for at regjeringen i utgangspunktet ser ut til å være positiv til forslaget, og at de vil jobbe videre med det.

– Men vi mener at det allerede i 2017 bør tas høyde for å sette av penger til et slikt skattefradrag, sier Ras-Vidal.

VEnturekapitalforeningen slutter seg til kritikken.

– Vi er glade for at de er klare på at intensjonen er å få på plass skatteincentiver for investeringer i tidligfase og vekstselskaper, selv om det er skuffende at det ikke kommer på plass med en gang. Dette må prioriteres, slik at vi sikrer flere investeringer i dette segmentet, sier Rikke Eckhoff Høvding i Venturekapitalforeningen.

 

Vil se på uønskede effekter

I budsjettet skriver regjeringen at de er positive til å vurdere tiltak som fremmer gründervirksomhet, også slike skatteinsentiver.

«Regjeringen har vurdert hvordan en norsk ordning eventuelt kan utformes og hva som vil være konsekvensene av å innføre en slik ordning. En norsk ordning krever at regelverket utformes slik at formålet med ordningen oppfylles, samtidig som den ikke i for stor grad åpner for uønskede tilpasninger.»

Redd for at det skal bli vanskelig

Det skrives også at regjeringen er redd for at ordningen vil gjøre skattesystemet mer komplisert, og at det vil gi merarbeid for skatteinnkreverne. I forbindelse med en endring i den svenske ordningen som sa at fradraget bare skulle gjelde investorer som var uavhengig av selskapet. Skatteverket mente det ikke kunne forsvares å beholde et så «omfattende og komplisert regelverk for en begrenset krets personer og relativt små fradrag». Skatteverket anbefalte derfor å avskaffe ordningen. Også for investorene har det vært vanskelig å vite om de faller innenfor eller utenfor ordningen, argumenteres det.

Daniel Ras-Vidal i Foreningen for innovasjonsselskaper mener regjeringen gjør det unødvendig vanskelig for seg selv. Han hevder at ordningen kan være like enkel å administrere som dagens SkatteFunn eller BSU.

– Mange av problemene som regjeringen viser til har vi allerede tenkt på. Det er nettopp derfor vi har foreslått en mye enklere ordning som ikke kompliserer skattesystemet, sier Ras-Vidal.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter, reportasjer og innsikt rett i innboksen.

Per-Ivar Nikolaisen

Per-Ivar Nikolaisen

Redaktør og gründer i Shifter

Annonsørinnhold

Utviklet av Martin Grønneberg