Frist: 15. mars

AF Gruppen leter etter Data Scientist til nyetablert innovasjonsavdeling

Teknologiutvikling spiller en sentral rolle i nesten alt vi gjør, både privat og profesjonelt. Mulighetene er mange og nesten ubegrensede. AF Gruppen har derfor som målsetning å være den ledende aktøren innen bransjen på innovasjon, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen vår bransje.

Vi har markert vår satsing gjennom etableringen av en egen avdeling for innovasjon og digitalisering.

Denne avdelingen skal drive frem nye muligheter samt bidra til å maksimere gevinsten ved teknologiutvikling i AF. Som ledd i denne satsingen har vi identifisert et stort potensiale i bedre utnyttelse av data til å skape innsikt og bedre operasjonell beslutningsstøtte. Vi ser derfor behovet for å styrke vårt nyetablerte team med en Data Scientist.

Muligheten

I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer vil du få ansvaret for å etablere Analytics som et eget kompetanseområde i AF Gruppen. Du vil løse helt konkrete problemstillinger med utgangspunkt i de teknologiene og plattformene du mener er hensiktsmessig, samtidig som du vil sette en mer langsiktig retning for bruk av maskinlæring (ML) og andre spennende teknikker for å skape datadrevet innsikt i AF Gruppen.

Vi ser etter deg med

  • mastergrad innen teknologi, økonomi, matematikk eller statistikk med sterke akademiske resultater
  • erfaring med verktøy, rammeverk og metoder for strukturering, behandling, analyse og presentasjon av data (SQL, R, python, MATLAB, Spark, Azure ML, Tableau og tilsvarende)
  • sterk interesse for teknologi

Den rette kandidaten

  • er strukturert og har sterke analytiske evner
  • er proaktiv og fremoverlent
  • har gode kommunikasjonsegenskaper
  • har sterk problemløsningsevne

Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med store ambisjoner. Vi tilbyr faglige utfordringer i et fremoverlent, smidig og engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig.

For mer informasjon om AF Gruppen besøk deres hjemmeside www.afgruppen.no.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Jørgen Skovly:  jorgen.skovly@afgruppen.no eller mobil +47 934 90 047.

 

 

 

Ledige stillinger

Utviklet av Martin Grønneberg