AF Gruppen søker Data Engineer

Søknadsfrist: 15. November

Bakgrunn

AF Gruppen ser enormt med spennende muligheter og potensiale i bedre utnyttelse av data som finnes i våre løsninger i dag­. Vi har derfor etablert et helt nytt team som arbeider med å skape innsikt med utgangspunkt i disse dataene. Målsetningen er å gjøre AF til det ledende miljøet på data-drevne beslutninger innenfor våre bransjer. Vi ser imidlertid at vi allerede trenger å utvide teamet, og er derfor på jakt etter en motivert Data Engineer som ønsker å være med på den utrolig spennende reisen vi bare såvidt har sett starten på.

Muligheten

For AF Gruppen har teknologiutviklingen de siste årene bidratt til at vi nå ser et inspirerende og nesten ubegrenset mulighetsrom for bedre utnyttelse av teknologi. Automatisert kalkulasjon og planlegging, autonome 3D-scannere for kvalitetskontroll og sensorer for bedre helse, miljø og sikkerhet er kun eksempler på hvordan vi ser for oss å benytte data på helt nye måter fremover. Disse mulighetene kan vi ikke la gå fra oss, og vi har derfor satt en målsetning om å være den ledende aktøren på innovasjon og digitalisering, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen våre bransjer.

Satsningen har bidratt til etableringen av en egen avdeling for innovasjon og digitalisering, som sammen med vår IT-avdeling skal bidra til å drive frem nye muligheter og maksimere gevinsten ved teknologiutvikling i AF. Vi innfører for tiden mange spennende nye løsninger, og ser at bedre utnyttelse av data fra disse løsningene vil bli helt sentralt i det videre digitaliseringsarbeidet. Vi ønsker derfor å styrke vårt nye integrasjons- og utviklingsteam med en egen Data Engineer.

I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer med både teknologi- og forretningsforståelse vil du få ansvaret for dataflyt i AF. Sammen med resten av gruppen vil du være en rådgiver ved etablering av nye løsninger, se etter muligheter for hvordan data kan tilgjengeliggjøres og utnyttes på helt nye måter, og implementere data pipelines for å muliggjøre dette. Vi er veldig fleksible hva gjelder teknologivalg, da det er viktigere for oss å finne den rette kandidaten enn å være streng på valg av plattform. Vi jobber imidlertid mye med Azure-stacken for øyeblikket, da dét har passet våre behov frem til nå.

Vi ser etter deg som:

  • Syns teknologi er spennende
  • Er strukturert og har sterke analytiske evner
  • Er selvstendig og proaktiv
  • Har gode kommunikasjonsegenskaper
  • Har sterk problemløsningsevne
  • Samarbeider godt med andre

Kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå
  • God teknologisk og forretningsmessig forståelse
  • Helst 1-2 års erfaring (eller mer) med data engineering / integrasjonsutvikling

Vi tilbyr:

Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med spennende ambisjoner. Stillingen vil by på betydelige muligheter for kompetanseutvikling gjennom faglige utfordringer i et engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

 

Kontaktpersoner:

Jørgen Skovly, Forretningsutvikler Innovasjon & Digital, +47 934 90 047            Trond Mathiesen, IT Direktør, +47 917 52 818

 

 

Stillinger

Se alle stillinger