NRK

Ønsker du å jobbe med DevOps i et av Norges største mediehus?

Søknadsfrist: 6. mai

Om NRKs Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjon

Teknologi-, produkt og produksjonsdivisjonen skal bidra til at NRK løser sitt oppdrag og oppfyller målene i NRKs langtids- og publikumsstrategi. Kampen om folks tid og oppmerksomhet blir stadig hardere, og NRKs innhold blir valgt i konkurranse med innhold fra hele verden. Vi må tilpasse vårt innhold og vår virksomhet i takt med publikums mediebruk og samfunnets forventninger. Utviklingen går raskt og det blir avgjørende at divisjonen klarer å ha et tydelig strategisk fokus, en effektiv drift og riktig ressursutnyttelse. Endringsdyktige ledere og medarbeidere som kontinuerlig utvikler sin kompetanse og gjør NRK til et attraktivt sted å jobbe i er en forutsetning for å lykkes. Divisjonen består av seks avdelinger; Publikumsprodukter, Produksjons- og publiseringssystemer, Strategisk IT, Operativ IT, Produkt- og Teknologiutvikling og Produksjon.

Du vil være en del av Operativ IT og det er mulig å jobbe enten integrert i et produktutviklingsteam, eller i et dedikert plattform-team.

Et av Norges beste miljø

NRK tok også i år pallplass i kåringen av landets beste arbeidsplasser i medie- og kommunikasjonsbransjen. Det er tredje året på rad og ikke tilfeldig. At du skal trives er helt sentralt i NRKs filosofi. Det lønner seg på alle måter. Hvorfor folk liker seg hos NRK finnes det flere grunner til. Mange trekker frem fellesskapet.

Hos NRK finner du stort mangfold. Både faglig, kulturelt og sosialt. Her finner du mange populære arenaer der vi møtes for å oppleve, trene, diskutere, feste, spille eller helt andre ting. Vi har mange ulike bedriftslag, vinter- og sommerleker, og et populært treningsrom. I tillegg arrangeres det flere faglige arrangement, som spennende innovasjonsdager, fagdag, pitche-dager, førpremierer, seminar og konferanser. Der vi høster og deler kunnskap, og diskuterer fag.

Mer enn bare en jobb

NRK er mer enn en mediebedrift. Mer enn en jobb. Vi har et tydelig samfunnsoppdrag, som går ut på å dekke demokratiske, sosiale og kulturelle behov, i det norske samfunnet. Intet mindre. Dette gjenspeiles i alt vi gjør, hvordan vi prioriterer, og hvordan vi forholder oss til publikum.

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge automatiserte løsninger for konfigurasjonsstyring og oppsett av test- og produksjonsmiljøer
 • Bygge automatiserte løsninger for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig produksjonssetting (CD)
 • Bidra aktivt i arbeidet med system-, infrastruktur- og løsningsarkitektur

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet. Manglende utdannelse kan kompenseres med lang og relevant erfaring.

Du trenger ikke å kunne alle disse teknologiene, men hvis du har erfaring og/eller et sterkt ønske om å lære noen av disse, vil vi gjerne at du søker:

 • Erfaring med oppsett av og drift av skybaserte løsninger, fortrinnsvis Microsoft Azure
 • God kjennskap, helst praktisk erfaring, med linux-container teknologi for å bygge PaaS-løsninger, for eksempel Docker og Kubernetes
 • Erfaring med oppsett og konfigurasjon av Linux
 • Erfaring med loggovervåking
 • Erfaring med oppsett av CI-systemer
 • Erfaring med Salt eller tilsvarende
 • God erfaring med monitorering av tjenester
 • Erfaring som DBA, og kunnskap om SQL
 • Erfaring med oppsett og bruk av MySQL eller PostgreSQL
 • Kjennskap til microservice-arkitektur og bruk av skyplattformer for deployment og kontinuerlig integrasjon

Språkkunnskaper

 • Norsk, Engelsk

Personlige egenskaper

Du er nysgjerrig på teknologi, liker å lære nye ting, og er interessert i å få oss videre. Du liker å jobbe operativt og trives med å samarbeide tett med mennesker og andre team. Du er genuint opptatt av å utnytte teknologiske løsninger som skytjenester, big data mv. Vi tror også at du kommer til å trives hos oss hvis du er proaktiv, strukturert og selvgående.

Hva vi tilbyr

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får jobbe fritt og kvalitativt, med innovasjon, utvikling og egenutvikling. Du får mulighet til å samarbeide i tverrfaglige team med svært dyktige medarbeidere. Og ta del i fellesskapet hos et av landets beste arbeidsmiljø. Vi er ikke lønnsledende, men tilbyr konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.

Kort oppsummert:

 • fornuftige og fleksible arbeidstider
 • konkurransedyktige betingelser
 • svært gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdstilbud
 • treningssenter og bedriftsidrettslag
 • ferieleiligheter og hytter i flere land
 • bedriftshelsetjeneste
 • trivelige lokaler på Marienlyst i Oslo
 • ungt, sosialt og uformelt arbeidsmiljø
 • dyktige fagfolk og kjente profiler
 • sykkelparkering og gratis el- og bilparkering
 • barnehage for barn av NRK-ansatte

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Erlend Wiig, Leder Bifrost & Plattform, tlf: 976 85 232eller e-post Erlend.Wiig@nrk.no.

 

Stillinger

Se alle stillinger