Forskningsrådet

Forskningsrådet søker IT- sikkerhetsansvarlig

Søknadsfrist: 24. mai

Forskningsrådet fordeler vel 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon årlig. Vi stimulerer til økt samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor. Å bidra til vår IT-sikkerhet er dermed en samfunnskritisk og komplisert oppgave.

Dersom du har lyst til å bygge videre på din kompetanse innen IT-sikkerhet og har lyst til å kunne vise til enda flere resultater fra arbeidet ditt, har vi veldig lyst til å høre fra deg.

Vi søker deg som har erfaring fra å implementere og forvalte et høyt teknisk sikkerhetsnivå. Som IT-sikkerhetsansvarlig hos oss vil du få ansvaret for utvikling og vedlikehold av teknisk IT-sikkerhet for alle systemene våre. Stillingen er innplassert som seniorrådgiver/ spesialrådgiver, avhengig av hvilken kompetanse og bakgrunn du har.

Hovedarbeidsoppgaver

 • rådgivning, faglig veiledning og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet
 • implementere sikkerhetstiltak
 • ansvar for tekniske sikkerhetskrav
 • delta i utvikling av nye løsninger

Vi søker deg som

 • fortrinnsvis har mastergrad eller tilsvarende innenfor IT- og informasjonssikkerhet
 • har arbeidserfaring innenfor IT- og informasjonssikkerhet
 • er virksomhetsorientert og vet å navigere i balansen mellom risiko og forretningsverdi
 • er oppdatert på trusselbildet og trender for IT-sikkerhet
 • har faglig kompetanse innenfor nettverksdesign og infrastrukturutvikling, sikkerhetstesting, system- og infrastrukturdrift i relasjon til IT-sikkerhet, sikkerhetsovervåkning og analyse og
 • sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering
 • tilfredsstiller kravene for å kunne bli sikkerhetsklarert

Vi tilbyr deg

 • tilstrekkelig med utfordringer, en selvstendig stilling og et godt arbeidsmiljø
 • muligheten til å bli enda flinkere takket være et kompetent fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • anledning til å røre på deg, oppdage og slappe av gjennom vårt idrettslag, vår kunstforening og bedriftshytte

IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter (10 personer på hhv drift og utvikling/rådgivning). Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene. I en tjenesteorientert arkitektur har vi etablert helelektronisk søknadsmottak og saksbehandling som er unik i nasjonal sammenheng.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du avdelingsdirektør IT Terje Molle på mobil 992 86 481, eller spesialrådgiver sikkerhet Herleif Sandbakken på mobil 412 88 400.

 

Stillinger

Se alle stillinger