Gründergarasjen

Gründergarasjen søker en Innovation Manager til sin avdeling på OsloMet

Søknadsfrist: 20. mars

Teknologiinkubatoren «Gründergarasjen – The Simula Garage» er en strategisk viktig satsning på entreprenørskap og kommersialisering av teknologi for Simula Research Laboratory AS (Simula). Simula er eid av staten gjennom Kunnskapsdepartementet og driver forskning og teknologiutvikling på høyt internasjonalt nivå. Gründergarasjen skal være det beste stedet der teknologigründere og forskere kan utforske ideer, skape nye produkter og realisere selskaper som lykkes kommersielt.

I 2018 åpnet Gründergarasjen en filial på Bislett gjennom et samarbeid mellom Simula og OsloMet. OsloMet er landets tredje største universitet med et bredt spekter av profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Satsing på gründerskap, innovasjon og akademisk entreprenørskap har høy prioritet ved OsloMet, og den nye stilling vil være tett involvert i en rekke pågående prosjekter og satsinger opp mot OsloMet.

Stillingsbeskrivelse:

Vi søker etter en dyktig medarbeider til å videreutvikle Gründergarasjen på OsloMet. Den rette kandidaten må  kombinere å være en god relasjonsbygger med operative egenskaper. Dette for å øke attraktiviteten ovenfor gründere, investorer, næringsliv og andre påvirkere.

Du vil jobbe mye mot erfarne gründere, forskningsmiljøer og næringsliv for å finne nye måter å skape verdi for medlemmene i inkubatoren på. Samtidig vil mye av hverdagen din bestå av å jobbe med gründerne i Gründergarasjen for å bidra til å realisere flere vekstkraftige teknologiselskaper. Du må være forberedt på en svært operativ rolle, men fortsatt evne å se det strategiske målet du jobber mot. Gründergarasjen skal skape arbeidsplasser og løse sentrale samfunnsproblem, og du vil ha en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner og erfaring:

Vi ser for oss at du gjerne har erfaring som gründer eller har jobbet med innovasjonsprosesser, men dette er ikke et absolutt krav.

Viktigere er det at du har erfaring fra uformelle miljøer hvor hver enkelt har stor mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon. Med andre ord er du en person som tar ansvar og er proaktiv. Du bør også ha en interesse for teknologi og kunne vise til gode resultater fra tidligere gjennomførelser av prosjekter og/eller tilsvarende miljøer som dette.

Dine hovedoppgaver for videreutvikling av Gründergarasjen@OsloMet vil være:

  • Identifisere nye tiltak og forbedringsområder for videre utvikling av tilbudet
  • Drive rekrutteringskampanjer for å få gode søkere til gründergarasjen
  • Knytte nye, viktige samarbeid og relasjoner for inkubatoren, samt ivareta de eksisterende
  • Gjennomføre eksternfinansiert aktivitet, samt sikre videre vekstfinansiering

I tillegg skal du drifte denne filialen som holder et 60-talls medlemmer. Dette innebærer å holde god orden og oversikt, gjennomføre arrangementer, drive veiledning av gründere og bidra til å skape en kultur for erfaringsoverføring og kunnskapsdeling mellom medlemmene.

Hvis du har lyst til å være med å videreutvikle Gründergarasjen @OsloMet, og samtidig påvirke samfunn og næringsliv, vil vi gjerne at du sender oss en CV og søknad som forteller hvorfor du er den rette kandidaten.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt:

Jan-Petter Westlie
Manager Executive Search, Badenoch & Clark
+47 900 84 810
jan-petter.westlie@badenochandclark.no

Eller

Ingvild Sandmo
Consultant, Badenoch & Clark
+47 916 26 877
Ingvild.sandmo@badenochandclark.no

Stillinger

Se alle stillinger