Hydro

Hydro søker Områdeleder Elektrolyse

Søknadsfrist: 22. April

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.

Hydro Aluminium Årdal metallverk ligger i Årdal Kommune, innerst i Sognefjorden. Her ligger inngangsporten til Vest-Jotunheimen, med tilgang til ville og vakre Utladalen og stortoppene i Hurrungane. Området gir flotte muligheter for friluftsaktiviteter både sommer- og vinterstid, og kommunen har svært gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Metallverket har omkring 540 ansatte, og består av karbonfabrikk som leverer anoder, prebake-celler for produksjon av primæraluminium og to støperi for produksjon av henholdsvis valseblokker og støpelegeringer. I tillegg har Hydro senter for teknologiutvikling både for anodeproduksjon og elektrolyse lokalisert i Årdal.

Elektrolysen er den største produksjonsenheten ved metallverket med sine 185 medarbeidere. Enheten har høy kompetanse innen drift, prosess og vedlikehold. Vi søker nå etter avdelingsleder for elektrolysehall C.

Ansvarsområde

Som avdelingsleder i elektrolyse vil du ha personalansvar for de 35 ansatte i området, samt ha ansvar for HMS, drift, kvalitet og kostnader. Dette innebærer blant annet

  • Aktivt og forebyggende HMS-arbeid
  • Sikre registrering og oppfølging av bemanning, sykefravær og hendelser
  • Daglig oppfølging av drift i samarbeid med fagleder/prosessingeniør
  • Utarbeide og følge opp måltall for området
  • Delta i enhetens strategiarbeid og videreutvikle organisasjonen
  • Bidra i investeringsbeslutninger samt oppfølging av kostnader

Kvalifikasjoner

  • Høyere teknisk utdannelse er ønskelig, men lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
  • Drifts- og ledererfaring fra aluminiumsindustri eller tilsvarende industri er ønskelig
  • Evne til å ivareta sikkerhet og opplæring, samt utvikling av organisasjon og medarbeidere
  • Evne, lojalitet og holdninger til å utføre jobben i henhold til gjeldende standarder og Hydro sine verdier

Annen informasjon

Stillingen krever en leder som er strukturert, selvstendig og kan stå frem som synlig og tydelig.

Avdelingsleder rapporterer til elektrolysesjef, og inngår i enhetens ledergruppe.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Stillinger

Se alle stillinger