Frist: 15. August

Innovasjon Norge søker Seniorrådgiver – Gründerdivisjonens kapitalteam

Innovasjon Norges gründerdivisjon ivaretar selskapets ordninger for å hjelpe norske oppstartselskaper å vokse. Som ansatt i gründerdivisjonens kapitalteam blir du en del av vårt fagteam innen kapital og finansiering. Formålet er å forbedre bedrifters tilgang til arbeidskapital gjennom å utløse privat kapital ved å avlaste for risiko når privat kapital finansierer oppstart og tidlig vekst.

Den som ansettes vil hovedsakelig bidra inn mot risikolån og garantier, og arbeide for å styrke det strategiske og operative samspillet mellom IN og banknæringen. Innovasjon Norges Vekstgarantiordning skal skaleres betydelig i 2018 og 2019. Medarbeideren vil være en viktig deltaker i teamet som forvalter og utvikler ordningen.

Arbeidsoppgaver vil blant annet innbefatte:

 • Strategisk og operativ dialog med deltakende og andre banker
 • Videreutvikling og implementering av vekstgarantiordningen;
 • Opplæring av finansieringsrådgivere internt i Innovasjon Norge og samarbeidende banker;
 • Saksbehandling av vekstgarantier.
 • Medarbeideren vil også bli involvert i presåkornkapital og oppstartlån.

Tilleggsoppgaver

 • Bidra i arbeidet inn mot europeiske finansinstitusjoner som Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) samt arbeid rettet mot finansielle instrumenter i nåværende og kommende rammeprogrammer i EU.
 • Vurdere hvordan de finansielle virkemidlene best kan utnyttes og utvikles i samspill med moderne entreprenørskap samt Innovasjon Norges andre tjenester.
 • Identifisere kundebehov for nye tjenester og leveranser innen finansiering.
 • Initiere, planlegge og gjennomføre forbedringstiltak og utviklingsprosjekter.
 • Følge utviklingen/ha kunnskap om økosystemet for tidligfase finansering.
 • Sikre beste praksis, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling av finansieringsrådgivere.
 • Holde foredrag og aktuelle kurs internt og eksternt om fagområdet.

Du bør ha:

 • Erfaring fra arbeid med lån og garantier – fortrinnsvis fra bank
 • God oversikt over og kontakter i det norske oppstartmiljøet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstilling på norsk og engelsk
 • Høyere utdanning på mastergradsnivå

Personlige egenskaper:

 • Personlig initiativ og prosjektlederegenskaper
 • Selvgående, analytisk og strukturert, med evne til å ta ansvar for egne prosjekter og arbeidsoppgaver
 • God til å samarbeide og jobbe i team
 • Vilje, energi og motivasjon
 • Evne til å formidle kompliserte budskap på en strukturert og enkel måte

Vi tilbyr:

 • Spennende faglige utfordringer i en av Norges mest attraktive arbeidsplasser
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

For ytterligere spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med Geir Ove Hansen (telefon +47 414 27 715).

 

Ledige stillinger

Utviklet av Martin Grønneberg