NOKUT søker Prosjektleder til digitaliseringsprosjekter

Søknadsfrist: 23. September

Til spennende digitaliseringsprosjekter ønsker vi en erfaren prosjektleder, gjerne med IT-kompetanse.

NOKUT er kommet langt i sine digitaliseringsløp og har i dag utviklet 3 selvbetjeningsportaler, der det er utviklet egen saksbehandlingsløsning til den ene portalen. Det gir NOKUT mange muligheter, som eksempelvis automatisering av prosesser, deling av data m.m. NOKUT utforsker også muligheter nyeste teknologi gir i sitt digitaliseringsarbeid. Arbeid med digitalisering er godt forankret i NOKUTs ledelse, og NOKUT ønsker å ligge langt framme i sin digitalisering.

For å lykke i stillingen må en være en god relasjonsbygger, dyktig på forventningsstyring samt være en brobygger mellom IT og resten av organisasjonen. Stillingen vil løpende påse at organisasjonen realiserer de IKT – støttefunksjoner som gir NOKUT størst verdi, og ha ansvar for økt grad av automatisering og selvbetjening.

Seksjonen for digitalisering og IKT inngår i administrasjonsavdelingen. Avdelingen har ansvar for de interne fellesfunksjonene økonomi og virksomhetsstyring, HR, IKT, arkiv, kontortekniske tjenester og drift av lokaler. Avdelingen har i dag 22 medarbeidere og ledes av administrasjonsdirektør.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede NOKUT’s digitaliseringsprosjekter
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og resultat av digitaliseringsprosjekter
 • Fasilitere workshops for bl.a. kartlegging av brukerbehov og gevinster
 • Ansvarlig for ledelse og gjennomføring av prosjektene med oppfølging, motivering og evaluering av prosjektdeltakerne
 • Kvalitetssikre brukerhistorier, delta på evalueringsmøter av sprinter og dets resultater
 • Følge opp utviklingsteam og innleid teamleder
 • Endrings- og kontrakthåndtering
 • Være en pådriver til prosessforbedringer i et sterkt faglig miljø med stort fokus på kunnskapsdeling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, gjerne innen IT (lang relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdannelse)
 • Minst 2 års relevant erfaring som prosjektleder i digitaliseringsprosjekter, gjerne innen offentlig sektor
 • Erfaring med bruk av smidige metoder
 • God formulerings- og kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Sterk interesse og forståelse for hvordan digitalisering kan bidra til bedre og mer effektive tjenester og prosesser
 • Sertifisering innen prosjektledelse er en fordel
 • Erfaring/sertifisering Scrum Product owner/master er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og løsningsorientert
 • Initiativrik og kreativ
 • Effektiv og ha evne til å se det store bildet
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Brukerorientert og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner: Seniorrådgiver kode 1364 i lønnsspenn 544.400 – 802.600 kroner
 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • Muligheten til å være med å lede utviklingen av nye løsninger innen digitalisering
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter

Andre forhold:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.

Flere opplysninger kan du få ved å kontakte vår rekrutteringsrådgiver i Dfind Ingvild Eide Gjøstein på telefon 400 21 551/ ingvild.gjostein@dfind.no eller seksjonssjef Nina Strand på telefon 402 24 194.

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:

Kandidater vil bli innkalt til intervju innen uke 40
Førstegangsintervjuer hos NOKUT vil bli gjennomført 17. og 18. oktober
Finaleintervjuer hos NOKUT vil bli gjennomført 1. november

Om arbeidsgiveren

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å:

 • Føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner
 • Godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge.
 • NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker.

 

 

Stillinger

Se alle stillinger