Norges bank søker IT-sikkerhetsarkitekt

Søknadsfrist: 13. August

Er du en ambisiøs IT-arkitekt med IT-sikkerhet som nedslagsfelt og ønsker en sentral og spennende rolle hos en av Norges viktigste samfunnsaktører? Norges Bank kan tilby en karriere i hjertet av finans. Hos oss blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt team med høyt tempo og spennende prosjekter. Som IT-sikkerhetsarkitekt hos oss vil du bl.a. kunne bistå i å utvikle og forvalte samfunn og virksomhetskritiske systemer innenfor kapitalforvaltning, makroøkonomi og oppgjørsfunksjoner i sentralbanken. Sikkerhetsarkitektene har hovedansvar for å hindre konsekvenser for virksomheten ved forsøk på eller gjennomføring av cyberangrep. Du vil få et bredt spekter av oppgaver innen IT-sikkerhet, bidra til operativ problemløsning og delta i fora der sentrale teknologiske endringer og problemstillinger blir behandlet.

Norges Banks IT-løsninger benytter forskjellige teknologier. Dagens systemportefølje spenner vidt fra Norges finansielle oppgjørssystem, «big data»-analyseplattformer til web-løsninger. Norges Bank har videre en modell hvor deler av infrastruktur og drift er utkontraktert noe som setter sammensatte og ulike krav til IT-sikkerhetsarkitektur.

Arbeidsoppgaver:

  • Videreutvikle, integrere og forvalte sikkerhetsarkitekturen for å ivareta bankens sikkerhetsregelverk
  • Bidra til integrasjon av sikkerhet i utviklingsaktiviteter sammen med sikkerhetsarkitekt-teamet og IT-løsningsarkitekter
  • Samarbeide med det operative CSOC-miljøet og CSGRC med prosedyrer og krav innenfor IKT-sikkerhetsarbeid
  • Gjennomføre sikkerhetsrisikovurderinger av nye IT-løsninger
  • Holde seg oppdatert innen utviklingen av nye tekniske sikkerhetsløsninger
  • Delta i nasjonale og internasjonale grupper for informasjonsutveksling

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med minimum Bachlorgrad innen IT-sikkerhetsfag med gode karakterer, enten med spesialisering innen systemutvikling eller nettverk/infrastruktur. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Fortrinnsvis har du mer enn 3 års erfaring med IT-sikkerhetsarkitektur eller implementering av cyber-sikkerhetsløsninger. Du bør ha god kunnskap om sentrale bransjestandarder som NIST Cyber Security Framework, Critical Security Controls (CSC), ISO2700* og liknende.

Det er en fordel om du har kurs og relevante sertifiseringer innen cyber-sikkerhet, f.eks. CISSP, SABSA, CCSK/P. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Du stiller høye krav til kvalitet og leveranser. Du evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger. Du jobber på en strukturert, ryddig og overbevisende måte.  Som person er du positiv og engasjert, og bidrar til at IT-sikkerhet jobber godt sammen og inngir tillit ute i organisasjonen.

Kom og jobb hos oss i Norges Bank

Vi gir deg en mulighet til å løse utfordrende og spennende oppgaver sammen med meget dyktige fagfolk. Dette håper vi gjør at du får utfordret deg selv, og utviklet deg videre. I tillegg har vi et bredt og aktivt sosialt miljø med ulike interessegrupper og idrettsaktiviteter. Vi har gode treningsfasiliteter på huset, og holder til i flotte lokaler midt i Oslo sentrum.

Vårt miljø er preget av det viktige samfunnsoppdraget vi forvalter, og vi er lidenskapelig opptatt av å være faglig i front på alle områder. Det gjør at dersom du velger oss som arbeidsgiver får du muligheten til å påvirke IT-sikkerhetsarkitekturen i hjertet av finans i Norge.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne en uforpliktende prat med Bjørn Erik Graff +47 970 55 587 eller Martine Haugen +47 413 39270 hos vår rekrutteringspartner Compass Human Resources. Kortfattet søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.