Space Norway søker prosjektleder

Søknadsfrist: 16. oktober

Vi har behov for å forsterke teamet vårt med en erfaren Prosjektleder til å støtte både eksisterende så vel som kommende operasjoner. Med ansvar for Norges fire AIS-satellitter på oppdrag fra Kystverket og Norsk Romsenter, har vi utviklet banebrytende programvare for automatisert og kostnadseffektiv operasjon. Vi arbeider for tiden med flere utviklingsprosjekter for nye satellitter og satellittkonstellasjoner, både alene og i samarbeid med andre aktører innen romindustrien. Statsat AS er også i gang med å implementere og utvikle et nytt kompetanseområde innen romteknologi (Space Situational Awareness). Ytterligere satellitter er under planlegging og utvikling de neste tre årene. Dette rammer inn ansvarsområdene til vår nye Prosjektleder.

Ansvarsområder

I arbeidet inngår alt fra spesifikasjon, innkjøp, oppskyting og drift av småsatellitter. Videre forventes prosjektlederen å være pådriver i arbeidet med å finne nye anvendelsesområder der mikrosatellitter kan gi kostnadseffektiv løsning av samfunnsoppgaver. Innovasjon og nyskaping vil således være en viktig del av prosjektlederens rolle. Stillingen innebærer også administrative oppgaver knyttet til både prosjekter og selskapet. Arbeidsmiljøet er preget av fleksibilitet og mobilitet, videreutvikling av de nevnte ansvarsområdene vil på sikt være naturlig. Riktig vedkommende vil selv være i stand til å påvirke dette.

Kompetanse

Vi ser etter en prosjektleder som både vil arbeide med det operative og faglige, så vel som å ha et overordnet faglig ansvar. Du kjennetegnes av å være analytisk, selvgående og initiativrik, opptatt av innovasjon, nytenkning og teknologi. Dette kombinert med gode samarbeidsegenskaper vil være suksessfaktorer i rollen. Videre forventes rette vedkommende å både trives med – og ha evne og vilje til å markedsføre og presentere selskapet og dets prosjekter, så vel som selskapets fremtidige muligheter på eksterne arenaer. Rette vedkommende bør kjenne seg igjen i flertallet av kriteriene nedenfor:

 • Utdannelse på Siv. Ing./ Master- nivå, aller helst med en teknisk orientert fagkrets
 • Minimum 5- 10 års Prosjektledelseserfaring
 • Innovative egenskaper
 • Innsikt i norsk romvirksomhet er en fordel

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Arbeidssted ved Skøyen stasjon i Oslo.

Kvinner oppfordres til å søke.

Hvorfor velge denne muligheten?

 • En lederrolle i et selskap sentralt plassert i norsk romvirksomhet
 • En sentral rolle innen rominfrastruktur for å støtte Norges virksomhet i nordområdene
 • En samfunnsrolle ved å bidra til å videreutvikle norsk romvirksomhet og å løse statlige rominfrastrukturoppgaver

Dette sammen med et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn-, forsikrings- og pensjonsvilkår og ambisjoner om videreutvikling av selskapet håper vi vil være attraktivt for vår nye kollega.

Ved spørsmål, eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på 958 24 529/ mail: fb@hartmark.no, eller Jon Jordell på 911 99 568/ mail: jj@hartmark.no.

Jobb på et sted du vil trives

 • En flat og uformell organisasjonskultur
 • Åpenhet og tillit til hverandres kompetanse
 • Et innovativt miljø med muligheter for realisering
 • En rolle i et konsern med et langsiktig perspektiv
 • Bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver
 • En viktig aktør i Norges satsing i nordområdene