Space Norway søker systemutvikler

Søknadsfrist: 22. september

Vi har behov for å forsterke teamet vårt med en ny erfaren systemutvikler-/ arkitekt til å støtte både eksisterende så vel som kommende operasjoner.

Med ansvar for Norges fire AIS-satellitter på oppdrag fra Kystverket og Norsk Romsenter, har vi utviklet banebrytende programvare for automatisert og kostnadseffektiv operasjon. I tillegg samarbeider vi med Kongsberg Satellite Services (KSAT) om utvikling av et mikrosatellittprosjekt med en avansert rombåren radar for skipsdeteksjon. Dette krever blant annet utvikling, bygging og testing av neste generasjons satellittkontrollsystem for mest mulig autonom satellittflåtekontroll.

Nye fortrinn og kostnadseffektiv utnyttelse av mikrosatellitter krever innovasjon og stadig mer bruk av programvare. Denne tematikken vil sette sterkt preg på ansvarsområdene til vår nye systemutvikler.

Ansvarsområdene vil videre inkludere:

 • Utvikling av test- og demonstrasjonsinfrastruktur for rombaserte tjenester
 • Arkitektur, design, utvikling, implementering og systemdrift av styringssystemer for satellittoperasjon og sensorstyring.
 • Deltagelse i utvikling og definisjon av kommende satellitter og satellittoperasjoner
 • Testing og softwareutvikling for avanserte sensorer og nyttelaster
 • Deltakelse i satellittdriftoperasjon og i bakvaktordning for satellittdrift når det er påkrevet

KOMPETANSE

Hvem ser vi etter?

Vår nye kollega har relevant utdanning på masternivå eller høyere, men er først og fremst en fremragende teknolog, med en åpen tilnærming til teknologi, verktøy og metode. Å ha god forståelse for- og erfaring fra utvikling av komplekse systemer, i hele verdikjeden fra arkitektur til drift er en grunnleggende forutsetning. Erfaring fra teknologidrevne miljøer vil derfor være en stor fordel. Våre systemer er i stor grad basert på Python. Erfaring fra sammenliknbare utviklingsspråk vil også være av interesse. God kjennskap til webutvikling basert på JavaScript, React eller liknende vil være nyttig siden kontrollsystemene som utvikles baseres på et web- grensesnitt. Databaser, git, test- og deply- rammeverk, Windows/ Linux/ VMware og docker bør også gi mening for rette vedkommende. Interesse for romteknologi ansees som en fordel.

Verdsatte personlige egenskaper

Space Norway er et lite miljø med få ansatte, med stor faglig bredde og høy grad av selvstendige aktiviteter. Vår nye kollega må trives og motiveres av dette. Rette vedkommende bør kjenne se igjen i flertallet av karakteristikkene nedenfor.

 • Like å programmere
 • Stor «egendrive», evne og vilje til høy grad av selvstendighet
 • Analytisk sterk, gode utviklede ferdigheter i å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Helhetlig tilnærming, vilje til å bidra på flere arenaer
 • Fokus på gjennomføring
 • Teknisk nysgjerrighet og interesse for å lære nye ting
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ

Space Norway kan tilby:

 • Et lite, men spennende og svært dynamisk miljø som er ledende innen utvikling og bruk av rominfrastruktur, spesielt New Space (småsatellitter)
 • Et bredt teknisk faglig miljø med ansatte som har ambisjoner på selskapets vegne
 • Miljø for innovativ tenkning og muligheter for å realisere innovasjonen
 • Flat og uformell organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • Aktiv deltakelse i oppbyggingen av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Mulighet for å bidra til å realisere norske målsettinger både i nordområdene og i rommet
 • Bidra til utvikling av operative tjenester som har nytteverdi for brukerne

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Arbeidssted ved Skøyen stasjon i Oslo.

Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål kan rettes til Frode Bjørnæs på tlf. 958 24 529 eller Jon Jordell på tlf. 911 99 568.

 

OM SELSKAPET

Space Norway er et sektorpolitisk selskap, som skal bidra til nærings- og infrastruktur- utvikling relatert til norsk romvirksomhet. Selskapet utvikler, fremskaffer og drifter romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til verdiskapning i norsk næringsliv basert på romvirksomhet i Norge.

Space Norway arbeider med flere prosjekter, blant annet knyttet til utvikling av mikrosatellitter for havovervåking, samt flere utviklingsprosjekter for den europeiske romorganisasjonen (ESA). Prosjektene gjelder demonstrasjon og testing av et nytt VHF-basert toveis, smalbånds meldingsformidlingssystem som vil være spesielt nyttig i Arktis. Sommeren 2017 ble det skutt opp en satellitt med en eksperimentell nyttelast som er spesifisert av Space Norway og utviklet og levert av norsk industri. Test og videreutvikling av dette systemet inngår i aktivitetene som nå pågår. Selskapet forvalter også Statsat AS, som har ansvar for Norges 4 AIS-satellitter på oppdrag fra Kystverket og Norsk Romsenter, og som har utviklet banebrytende programvare for automatisert og kostnadseffektiv operasjon.