SpareBank 1 SMN søker konserndirektør teknologi og utvikling

Søknadsfrist: Snarest

SpareBank 1 SMN ønsker å utvikle en ledende digital bank med en personlig og lokal signatur. I tett samarbeid med SpareBank 1 alliansens felles utviklingsselskap, SpareBank1 Utvikling, har vi lyktes godt med den digitale satsningen. Økende digitalisering av banktjenester krever stadig mer kompetanse og kapasitet. Derfor ønsker vi nå å ansette en konserndirektør som skal lede forretningsområdet Teknologi og Utvikling. Dette er en ny lederstilling som vil ha ansvar for et område som i dag består av avdelingene: Digital Utvikling, Forretningsutvikling og Teknologi, Drift og Sikkerhet og HR. Til sammen utgjør dette i ca 50 årsverk. 

Vi søker en leder som er kommersielt anlagt, og som evner å bruke IT- og -digitaliseringskunnskap til å sikre økt kunde- og forretningsverdi. Stillingen inngår i konsernledelsen og rapporterer til konsernsjef. 

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver:

 • Initiere, lede og sikre implementering av strategiske digitaliseringsprosjekter 
 • Lede konsernets arbeid med å være en av markedets mest offensive aktører i mulighetsrommet rundt «open banking» 
 • Ansvar for å følge opp SpareBank 1 Utvikling som er alliansebankenes felles leverandør av drifts- og utviklingstjenester 
 • Pådriver i konsernet knyttet til bankens digitale satsning
 • Overordnet ansvar for selskapets IT-sikkerhet, drift og infrastruktur og HR
 • Utarbeidelse av budsjetter og løpende kostnadskontroll innenfor området 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Faglig kompetanse og praktisk erfaring innen digital forretningsutvikling 
 • Erfaring med krysningen mellom teknologi og forretning 
 • Dokumentert ledererfaring fra kunnskapsbedrift 
 • Fordel med kompetanse innen «Open Banking», og mulighetsrommet det åpner for ny forretning
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å engasjere, motivere og bygge en sterk digitaliseringskultur
 • Genuin interesse for digitale systemer og nye løsninger som kan effektivisere arbeidet
 • Evne til å utfordre, men samtidig være god lagspiller
 • Meget gode kommunikasjonsevner og gjennomslagskraft

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI | 90 25 13 51

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET| 97 09 72 27

 

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet og en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Utvikling er alliansens felleseide utviklingsselskap, og et av Norges ledende utviklingsmiljø innen finans og har som mål å levere de aller beste løsningene og brukeropplevelsene i bransjen. 

SpareBank 1 SMN er lokalisert i 42 kommuner rundt omkring i regionen og har hovedkontoret vårt i Trondheim. Som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen vår. Vår visjon «Sammen får vi ting til å skje» betyr at vi ønsker å skape resultater og utvikling i samarbeid med våre kunder, partnere og ildsjeler i lokalsamfunnet. Bærekraft og sosialt ansvar er en viktig del av vår identitet. Vi er til sammen 1600 ansatte fra Rørvik i nord til Årdal i sør som alle brenner for å skap gode kundeopplevelser.