Frist: 25. juni

Storebrand søker Team Champion

Er du vår nye Team Champion?

Storebrand har ansvaret for pensjonen til svært mange nordmenn. Vi har jobbet lenge for å gjøre fremtiden til noe du kan glede deg til. En av måtene vi lykkes på, er ved å padle frenetisk helt fremst på den digitale bølgen som skyller inn over finansiell sektor. Nå gjør vi alt vi kan for å gjøre de riktige tingene på alle typer skjermer, og vi bygger API-er både til og fra stadig flere partnere. «Digitalt først» er mantraet når vi nå setter sammen morgendagens finansielle produkter.

Vi er organisert i smidige, kryssfunksjojelle, autonome team som består av forretningsutviklere, interaksjonsdesignere, testere og utviklere. Sammen jobber vi med å klekke ut de neste gode ideene, teste dem på kunder, implementere og skalere dem når de lykkes.

Teamene har en klar kommersiell leder (som vi kaller «høvding» eller Chief), som har beslutningsveto for teamets prioriteringer, fokus på bevisstgjøring rundt kommersielle mål innad i teamet, samt fokus på å jobbe med de ytre betingelsene for at teamet skal kunne jobbe best mulig. Teamene vil ha varierende størrelse etter hvor de er i forretningsutviklingsprosessen (pilot, lansering, skalering, etc.), og avhengig av områdets kompleksitet. For de mindre teamene våre ønsker vi at arbeidet er mest mulig selvorganiserende, men for større team (8+ medlemmer) har vi dedikerte team champions som brenner for å bygge optimalt fungerende team.

Hovedoppgaven til en team champion er å planlegge og følge opp arbeid i teamet. I tillegg til dette er det ønskelig at man også påtar seg andre operative oppgaver i teamet – vi ønsker å bruke minst mulig tid på administrasjon.

Team champion skal ikke rapportere status og måloppnåelse utenfor teamet – dette er høvdingen sitt ansvar. Team champion vil ha en koordineringsfunksjon for mindre, enkle avhengigheter utenfor teamet, mens større tverrgående oppgaver vil løses ved at DF henter inn prosjektlederkompetanse. Kommersielt fokus og eierskap til teamets kommersielle ambisjon er kritisk for en god team champion. Kun ved å føle sterkt eierskap til resultatmålene kan vi skape team som hele tiden jakter på de optimale prioriteringene og aktivitetene for å skape resultater. Team champion har ikke personalansvar for medlemmene i teamet, men er likevel en viktig brikke i å skape motivasjon og engasjement.

De eksakte oppgavene en team champion vil ha er avhenge av hvordan teamet velger å organisere sitt arbeid, men noen mulige stikkord kan være:

 • Fasilitere planlegging av arbeidsoppgaver, følge opp og kontinuerlig tilpasse for maksimal fremdrift.
 • Sikre at teamet har gode og effektive løsninger og rutiner for kvalitetskontroll, utrulling og måling av resultatene av sitt arbeid.
 • Passe på at medlemmene fungerer som et team, der alle medlemmene føler eierskap til en felles plan og resultatene den skal skape.
 • Gjennomføre stand-ups, statusmøter, retrospektiv og andre seremonier teamet velger å etablere for å drive og forbedre sitt arbeid.
 • Sikre driftsrutiner og feilhåndtering
 • Viktigere enn dette er det overordnede prinsippet som gjelder for alle ansatte i Digital Forretningsutvikling: Vi gjør det som skal til for å skape best mulig resultat, ikke det som står i stillingsbeskrivelsen.

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Erfaring fra teknisk utvikling
 • Et ønske om å sette retning og gjøre mer enn bare fasilitering for å bidra til teamets felles resultater
 • Ønskelig med erfaring med smidige utviklingsteknikker (Scrum, Kanban, etc.), og nok kunnskap til å være pragmatisk, ikke dogmatisk
 • Interesse for Storebrands forretning – enten besitte dette allerede, eller ønske å lære
 • Teknisk forståelse og evne til å ha god dialog med utviklere
 • Interesse for mennesker, og det å skape produktive, motiverte og kreative team
 • God fasilitator for inkluderende, men effektive prosesser i et team
 • Kreativ og nysgjerrig, en person som stadig jager forbedringer og ikke er redd for å eksperimentere og diskutere for å bli bedre

 

Er du vår Team Champion? Gå inn på lenken «Søk på stilling», og fortell oss hvem du er og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Kirsten Myrnes tlf. 93056802.

 

Ledige stillinger

Utviklet av Martin Grønneberg