Frist: 12. januar 2018

Teknisk prosjektleder til Brilleland og Interoptik

Synoptik med kjedene Brilleland og Interoptik er i en spennende utvikling og styrker laget med flere fagspesialister.

Som teknisk prosjektleder har du ansvaret for å sikre godt lederskap og fremdrift i alle kjedens digitale- og tekniske prosjekter. Du vil bli en pådriver i forhold til å realisere prosjektene og du vil legge til rette for at deltakerne i prosjektet kan yte best mulig.  Du er en problemløser som liker å snakke med mennesker og evner å skape tillit og trygghet gjennom å finne gode løsninger.

Hvem søker vi?

Den vi søker har relevant utdannelse på Bachelor eller Master nivå innen IT/økonomi og 5-10 års erfaring innen operativt IT arbeid. Du vil delta aktivt i selskapets strategi-arbeid, og du vil være en teknisk bidragsyter i selskapets mange utviklingsprosjekter. Vi ønsker at du tar med deg gode verktøy og metodikk for prosjektgjennomføring og gode rutiner for dokumentasjon. I tillegg har du  god økonomisk forståelse og er vant til å jobbe i komplekse organisasjoner.

Som person er du analytisk og proaktiv. Du er god på mellommenneskelige relasjoner og er en viktig brobygger mellom de ulike avdelingene i selskapet.  Du har høy arbeidskapasitet, jobber selvstendig og har en sterk operativ gjennomføringskraft.

Stillingen rapporterer til IT-sjef.

Sentrale ansvarsområder:

  • Være teknisk prosjektleder i selskapets utviklingsprosjekter
  • Delta aktivt i utviklingen av fremtidens salgskanaler
  • Delta aktivt i selskapets strategiarbeid
  • Kunne ta prosjektlederansvaret for større prosjekt der alle selskapets avdelinger er involvert
  • Riktig og godt dokumenterte prosjekter
  • Allokere rett IT ressurser inn i de ulike prosjektene og påse at bruk av eksterne konsulenter er i henhold til kontrakt og budsjett
  • Kunne avrapportere fremdrift på pågående prosjekter med status på tidsplan og budsjetter
  • Forstå risiko bildet i de utviklingsprosjekter selskapet til enhver tid har pågående
  • I samråd med IT sjefen bidra til fremdrift i alle oppgaver IT avdelingen til enhver tid prioriterer

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Evy Nilsen, tlf 922 45 926, Ella Ravnanger, tlf 414 05 804 hos Nye og Kloke Hoder, eller Country Manager Frithjof Leegaard i Synoptik, tlf 915 94 145.

Søknadsfrist: 12. januar 2018.

Ledige stillinger

Utviklet av Martin Grønneberg