Frist: 22. sep

Telenor søker Big Data-utvikler som kan få ting til å skje

Med vår Big Data-satsing i Telenor Norge er vårt mål å bli en ledende kunde- og innsiktsdreven virksomhet, skape nye forretningsmuligheter, økte inntekter og fornøyde kunder. Som vår Big Data utvikler vil du få muligheten til å jobbe med spennende og faglig krevende prosjekter som vil bidra til denne ambisjonen.

Business Intelligence (BI) & Big Data er et team i Telenor Technology/IT med ansvar for å levere systemløsninger som bidrar til økt innsikt i beslutningsprosesser og i interaksjoner med kunder, samt være en muliggjører for realisering av nye forretningsideer. Vi er et av de mest kompetente og spennende tekniske fagmiljøene innen BI & Big Data i Norge. Vi søker nå en kompetent full stack Big Data utvikler som vil bli en viktig ressurs i fagmiljøet og ha direkte innflytelse på utvikling av fremtidens løsninger innen BI & Big Data.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil jobbe tett med våre oppdragsgivere på alt fra kravutforming og rådgivning til endelig resultat
 • Du får et helhetlig ansvar for utvikling av Big Data løsninger fra analyse/design til ferdig testet og i produksjon
 • Du blir en del av et DevOps team og vil også bidra med proaktivt vedlikehold, feilretting og produksjonsoppfølging
 • Du vil jobbe tett sammen med ledende leverandører i prosjekter og daglig oppfølging av våre løsninger
 • Du skal være vår drivkraft for ta i bruk ny utviklingsteknologi og -metoder innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdannelse innen IT (Informatikk/Computer Science) minst på bachelornivå
 • Solid utvikler erfaring
 • Kunnskap om ledende Big Data teknologier. Typisk vil være Apache modulene med Hadoop samt Pig, Spark, Scala og Hive. Erfaring med Java, Jenkins, Git og RabbitMQ er en fordel
 • God forståelse for, og evne til, å arbeide på tvers av ulike databaseteknologier
 • Kunnskap og erfaring med dataintegrasjon (ETL/ELT) av store mengder strukturert og ustrukturerte data batch og realtime
 • Erfaring med agile/smidige utviklingsmetoder er en fordel
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Det stilles krav til sikkerhetsklarering i Norge, dvs. må kunne autoriseres for tilgang til sensitive data underlagt personopplysnings-, ekom- og/eller sikkerhetsloven. For å kunne sikkerhetsklareres må søker enten være norsk statsborger eller bodd i Norge sammenhengende de siste 10 årene.

Personlige egenskaper

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Demonstrerer ekspertise innen eget fagfelt; deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Må være kunde- og løsningsorientert og vant til å jobbe tett med krav-/produkt-eiere
 • Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med og påvirke utvikling av fremtidens løsninger innen BI & Big Data hos Norges største leverandør av tele- og datatjenester
 • Godt arbeidsmiljø med mange faglig dyktige mennesker
 • Gode utviklingsmuligheter i et globalt selskap
 • Spennende og strategiske prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hytteleie, interesseforeninger, treningstilbud m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn

Møt sjefen

Trond Jovik, Head of BI and Big Data.

1. Hvorfor skal man jobbe som Big Data Developer i Telenor Norge?

Du får muligheten til å være med og påvirke utvikling av fremtidens løsninger innen BI & Big Data hos Norges største leverandør av tele- og datatjenester i et godt arbeidsmiljø med mange faglig dyktige mennesker. Du vil få gode utviklingsmuligheter i et globalt selskap og vil jobbe med spennende og strategiske prosjekter.

2. Hvilke lederprinsipp har du?

Mine lederprinsipper baserer seg i hovedsak på Telenors lederskapsprinsipper og det vi kaller «The Telenor Way», som i tillegg har med seg våre verdier, misjon, visjon og codes of conduct. For meg er de viktigste prinsippene at det skal være rom for å være nysgjerrig og åpen for nye ideer – vi tør å utfordre bestående og eksperimenterer.  Vi må samtidig ha en kultur hvor kunnskap deles og anvendes internt. Jeg prøver hele tiden å se og kjenne mine medarbeidere.  Vi setter klare mål og avklarer forventninger til den enkelte, og følger opp for å sikre at vi utvikler oss og oppnår de resultatene vi ønsker.

Jeg mener det er viktig å gi konstruktive tilbakemeldinger, samt være ærlig og målrettet i min kommunikasjon, som jeg prøver å tilpasse den enkelte person og situasjon.  Jeg prøver også å gå foran som et godt eksempel.  Jeg delegerer, men forventer samtidig resultater

3. Hva er din største jobbrelaterte tabbe og hva lærte du av det?

Det var en viktig beslutning som ble basert på et for snevert beslutningsunderlag som fikk alvorlige konsekvenser for meg og bedriften. Det lærte meg å bruke mer tid ved viktige beslutninger og sikre et så bredt fakta underlag som mulig før man endelig konkluderer. Det er ikke noe nederlag å innhente og benytte all den ekspertise og kompetanse man har i egen organisasjon og om nødvendig søke hjelp og støtte eksternt fra partnere eller andre som har kompetanse og erfaring fra tilsvarende problemstillinger. Samtidig er det viktig at man ikke får beslutningsvegring, men klarer og fatte beslutninger effektivt på et godt nok underlag.

 

Annen informasjon

 • For spørsmål, kontakt Trond Jovik 911 26 514
 • Vi foretar bakgrunnssjekk av relevante kandidater via Semac AS

 

Utviklet av Martin Grønneberg