Tjenestedesigner søkes til innovasjonsavdeling i Gyldendal

Søknadsfrist: Snarest

Vil du være med på å lage fremtidens løsninger innen læring, litteratur og handel? Gyldendalskonsernet styrker innovasjonsavdelingen på tvers av virksomhetene ARK bokhandel, Gyldendal Litteratur, Gyldendal Akademisk, Gyldendal Rettsdata og Gyldendal Undervisning.

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en viktig rolle i det norske samfunnet. Underveis har verden vært i stadig endring, og selskapet har endret seg med den. Hele Gyldendals historie er preget av en stadig søken etter nye og bedre måter å skape og formidle kunnskap, underholdning og kultur på. Nå styrkes innovasjonskraften med flere stillinger til innovasjonsavdelingen i Gyldendal ASA. som jobber på tvers av virksomhetene i Gyldendal.

I denne forbindelse søker vi etter en tjenestedesigner/businessdesigner til et nyopprettet innovasjonsteam som jobber med å utforske nye og ukjente forretningsmuligheter. Stillingen rapporterer til innovasjonsdirektøren.

Ansvarsområder:

 • Lede innovasjonsprosjekter
 • Se forretningsmessige og organisatoriske konsekvenser av innovasjonsprosjekter
 • Søke innsikt i kundebehov
 • Delta og rådgi inn i andre innovasjonsinitiativ
 • Planlegge og arrangere workshoper, fokusgruppemøter og annet innsiktsarbeid
 • Analysere markeds- og teknologitrender

Om deg:

 • Du har et solid fundament innen tjeneste- og eller businessdesign med verktøy som innsiktmetodikk, workshopping, scenariobygging, probing, brukerreiser, kartlegging og kartlaging.
 • Du forstår kompleksiteten i å tilby løsninger i både fysiske og digitale verdikjeder, og evner å løse problemer innen alt fra forretningsmodeller, infrastruktur, arbeidsprosesser, produkt-økosystem, branding, markedsføring, distribusjon og salg.
 • Du evner å lete etter behov og å omsette dette til konkrete løsninger. Du må klare å omsette hårete visjoner til konkrete pilotprosjekter.
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både verbalt og i ulike medier og med uttrykk som grafer, kart, diagrammer, kort, fysiske objekter.
 • Du har forståelse for kultur/etnografi og brukerorientering/psykologi.
 • Du er oppdatert på state-of-the-art teknologi. Hva som er mulig, hva som er dyrt etc?
 • Som tjenestedesigner for innovasjon må du evne å ha overblikk og navigere godt i prosjekter med stor usikkerhet. Du må like å jobbe hands on, i team og i tett dialog med brukerne. Du må ha kommersiell teft og trives i spennet mellom det kjente, tradisjonelle og de uvisse og stadig skiftende markedene vi opererer i.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et konsern i utvikling og med god økonomi
 • En virksomhet med stor samfunnsmessig betydning og inspirerende arbeidsmiljø
 • Egen kaffebar med barrista, Norges beste kantine og treningstilbud for alle medarbeidere
 • Månedlige kompetansedager med interne og eksterne foredragsholdere
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Flotte lokaler midt i Oslo sentrum

For mer informasjon om stillingen kontakt Hilde Sem, hilde@nyeogklokehoder.no

Gyldendal ASA er Norges største bokkonsern med ledende virksomheter i alle delene av verdikjeden; forlag, distribusjon og handel. I 2017 hadde Gyldendal inntekter på over to milliarder kroner. Den digitale veksten er kraftig – en fjerdedel av konsernets omsetning er digital – og flere av forretningsområdene har inntatt ledende digitale posisjoner. Hovedkontoret Gyldendalhuset ligger på Sehesteds plass i Oslo sentrum.Gyldendal ASA er notert på Oslo Børs og er morselskap i Gyldendal-konsernet. Det heleide datterselskapet Gyldendal Norsk Forlag er et av Norges største forlag med ledende posisjoner i allmennbokmarkedet, samt undervisnings- og profesjonsmarkedene. ARK Bokhandel AS er Norges største bokhandelkjede med 143 butikker, den største nett- og e-bokhandel og over én million ARK-venner.

 

 

Stillinger

Se alle stillinger