Frist: 31. januar

Forskningsrådet skal være på den sikre siden – vi søker nå IT-sikkerhetsrådgiver

IT-sikkerhet er et kritisk fagområde for Forskningsrådet, og IT-sikkerhetsarbeid er et sentralt element i vår verdiskaping og tjenesteproduksjon. Vi søker deg som har god faglig kompetanse i blant annet sikkerhetsovervåking og analyse og risiko- og sårbarhetsvurderinger til stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi vurderer å legge CISO rollen til denne stillingen.

Hovedarbeidsoppgaver

 • rådgivning, faglig veiledning, design og etablering av tjenester og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet, samt implementere sikkerhetstiltak
 • ansvar for tekniske sikkerhetskrav som stilles til leverandører
 • vedlikehold av styringssystem for informasjonssikkerhet, og ISO 27001 basert sikkerhetspolicy
 • sørge for at dokumentasjon er på riktig nivå og oppdatert
 • inngå i Forskningsrådets IRT (Incident Response Team)

Vi søker deg som

 • har relevant mastergrad eller tilsvarende, innen IT- og informasjonssikkerhet
 • har solid erfaring innen IT- og informasjonssikkerhet, herunder kunnskap om relevante standarder. Gjerne med relevante sertifiseringer, f.eks. CISM, CISSP, CISA, ISO 27001 Lead Implementer
 • er oppdatert på trusselbildet og trender innen IT-sikkerhet
 • har faglig kompetanse innenfor et flertall av følgende områder:
  • nettverksdesign og Infrastrukturutvikling
  • sikkerhetstesting
  • system- og infrastrukturdrift, i relasjon til IT-sikkerhet
  • sikkerhetsovervåkning og analyse
  • sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering
 • kan balansere risiko mot forretningsverdi
 • kan kommunisere godt på både norsk og engelsk
 • kan sikkerhetsklareres ved behov

Vi tilbyr deg

 • et miljø som setter sikkerhet høyt
 • flinke kolleger som liker å dele kunnskap
 • mulighet for faglig utvikling
 • gode arbeidsbetingelser (fleksi- og sommertid, kantine, moderne lokaler ved kollektivknutepunkt)
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter, (10 personer på hhv drift og utvikling/rådgivning). Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene.

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25. Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du IT-direktør Terje Molle – mobil 992 86 481, eller spesialrådgiver Sikkerhet Herleif Sandbakken – mobil 412 88 400.

Send inn det elektroniske søknadsskjemaet og din CV så raskt som mulig!

 

Ledige stillinger

Utviklet av Martin Grønneberg