Strømmetjenester og nett-TV på reise uten geoblokkering

NTB

NTB

Publisert 2. november 2018

Kulturdepartementet foreslår endringer i åndsverkloven som vil gjøre det mulig å bruke strømmetjenester, også når man oppholder seg midlertidig i utlandet.

I dag er det slik at tilgangen til mange nettbaserte tjenester ofte påvirkes av det landet man oppholder seg i. Mange har opplevd at innhold blokkeres på utenlandsreiser.

– Nye strømmetjenester legger til rette for at vi kan se TV-serier og innhold hvor vi selv vil. Da er det også naturlig at man får tilgang til sine favorittserier ved utenlandsopphold, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

EUs portabilitetsforordning trådte i kraft i april i år og gjelder nå i alle EUs medlemsstater. Forordningen gir regler som skal sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene uavhengig av hvor i EØS de befinner seg.

Kulturdepartementet fremmet fredag en proposisjon til Stortinget hvor det foreslås at forordningen blir norsk lov.

I utgangspunktet gjelder forordningen bare betalingstjenester, mens det for tilbydere av gratistjenester er valgfritt om de ønsker å omfattes av reglene. NRK opplyser at de har som mål å benytte seg av regelverket i løpet av neste år.

Proposisjonen som er lagt fram vil bli behandlet i Stortinget. Fra regjeringens side er det ønskelig at reglene kan tre i kraft så raskt som mulig etter et vedtak i Stortinget.

Bransje: