Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT Norge. Foto: IKT Norge.

Yrkene vi tror vil bli dårligere dersom de erstattes av kunstig intelligens: — Ikke overraskende tall, sier Torgeir Waterhouse

Lucas Weldeghebriel

Lucas Weldeghebriel

Journalist og gründer i Shifter

Publisert 5. juni 2019

Ifølge en ny undersøkelse er nordmenn generelt skeptisk til at kunstig intelligens (AI) vil erstatte eller gjøre eksisterende yrker bedre.

Til tross for stadig flere oppslag om at AI vil overta de fleste yrker, viser det seg at «folk flest» ikke er så begeistret og fascinert som man kunne tro. I en fersk undersøkelse utført av YouGov for IT-selskapet Tieto, kommer det frem at nordmenn har lav tillit til å la maskiner gjennomføre kompliserte oppgaver som i dag utføres av mennesker.

Her er et utvalg av yrkene, samt andel som mener det vil bli dårligere eller mye dårligere dersom de ble helt eller delvis erstattet av AI.

  • Sykepleier: 69 prosent
  • Lege: 63 prosent
  • Lærer: 61 prosent
  • Advokat: 53 prosent
  • Leder: 54 prosent
  • Administrerende direktør: 48 prosent
  • Buss- og taxisjåfør: 44 prosent

— Ikke overraskende tall

Torgeir Waterhouse, som er direktør for Internett og nye medier i IKT Norge er ikke overrasket.

— At AI skal ta over alt er klassisk markedsføringsvrøvvel. Tallene viser antagelivis at folk har en god porsjon sunn skepsis, men også at de har en stor porsjon teknologiskepsis. Jeg synes ikke dette er overraskende tall overhode, sier han.

— Hvorfor ikke?

— For det første, er mye av det som er snakket om AI handlet om alt fra utryddelse av menneskeheten til høy arbeidsledighet, så det er ikke rart folk er skeptiske. Mange har også dårlig erfaring med at mer teknologi inn i yrket vil føre til at alt blir så supermye bedre.

Han mener tallene er vel så mye en beskjed til de som jobber med teknologi.

–Det handler om å gjøre folk trygge på hva det er og hva det ikke er. Det er ikke slik at teknologi kan fikse alt, sier han.

— Blir det desto viktigere med en nasjonal AI-strategi?

–Det er et ledd i prosessen. Man snakker om å erstatte leger og sykepleiere med AI, men det er ikke det det handler om. Det handler om hvordan vi kan gjøre helsetjenester bedre. Noen ting vil delvis erstattes av teknologi, og i de tilfellene teknologi erstatter hele arbeidsoppgave, kan man flytte mennesker til å gjøre andre ting, hvor de kan skape verdi, sier han.

— Vi har bare skrapt i overflaten

Christian Guttmann er AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto. Foto: Tieto.

Christian Guttmann, AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto, tror nordmenn overser verdien av ny teknologi.

– AI hjelper allerede mange yrkesgrupper uten at vi tenker over det. Vi legger som regel ikke merke til AI når det fungerer, men AI er blant annet viktig for å bidra til å stille riktige diagnoser på sykehus, i IT-støtte, og på mange produksjonsanlegg, for ikke å snakke om i sosiale medier, sier han i en pressemelding.

Han mener at kunstig intelligens kan revolusjonere helsesektoren, og at vi bare har skrapt i overflaten av hvilke muligheter som venter oss.

— Allerede i dag kan AI brukes til preventive helsetiltak, til å stille mer presise diagnoser, og til å oppdage sammenhenger mennesker overser, sier Guttmann.

Alle resultatene av undersøkelsen

Hvilke av følgende yrker og roller tror du ville tatt bedre/dårligere og mer/mindre upartiske beslutninger dersom de helt eller delvis ble erstattet av AI/robot?

Dårligere eller mye dårligere Hverken bedre eller dårligere Bedre eller mye bedre Vet ikke/vil ikke svare
Regnskapsfører 27% 23% 40% 10%
Politiker 39% 18% 32% 12%
Bankansatt/finansiell rådgiver 36% 24% 30% 10%
Offentlig tjenestemann/kvinne 44% 19% 25% 12%
Buss-/taxisjåfør 44% 20% 25% 11%
Kundeservice (på chat og/eller telefon) 41% 26% 24% 10%
Journalist 48% 19% 21% 12%
Advokat 53% 17% 20% 11%
Administrerende direktør 48% 22% 17% 14%
HR-ekspert 39% 23% 17% 21%
Lærer 61% 15% 16% 9%
Lege 63% 12% 15% 9%
Leder 54% 20% 15% 11%
Sykepleier 69% 11% 12% 8%

I hvilken grad mener du følgende sektorer vil tjene på å øke bruken av AI?

Ikke i det hele tatt I liten grad til i svært stor grad Vet ikke
Industri og produksjon 8% 79% 13%
Post- og budtjenester 11% 74% 14%
Bank og finans 11% 74% 15%
Regnskapsføring 12% 73% 16%
Forsikring 12% 72% 16%
Kundeservice 15% 71% 14%
Renhold og renovasjon 14% 71% 15%
Offentlig administrasjon 13% 71% 16%
Detaljhandel 12% 70% 18%
Taxi og annen transport 17% 67% 15%
Karriererådgivning og jobbveiledning 18% 66% 16%
Media og journalistikk 18% 66% 16%
Skole og utdanning 23% 63% 14%
Helsesektoren 24% 61% 15%

Mener du at bruk av AI og data kan bedre tjenester og brukeropplevelser for befolkningen/kunder?

Ikke i det hele tatt 8 %
I liten grad 15 %
Delvis 37 %
I stor grad 18 %
I svært stor grad 6 %
Vet ikke 17 %

Ville du hatt tillit til en diagnose stilt av AI?
For eksempel: analyse av MRI-scan eller blodprøver.

Ja (totalt) 63 %
Ja, for alle typer diagnoser 7 %
Ja, men kun for enkle diagnoser 18 %
Ja, men kun hvis et menneske var involvert i godkjenning av diagnosen 38 %
Nei, dette vil jeg at et menneske skal gjøre 27 %
Vet ikke 10 %

Hvilke av følgende tjenester ville du likt å se AI-teknologi tilby i helsesektoren?

Bistå forskere med å analysere store mengder data for å gjøre raskere research 49 %
Analysere store mengder medisinske journaler/pasientjournaler for å bedre kunne forutse pasientens fremtidige behov 41 %
Bistå leger med å stille diagnoser 37 %
Analyse av mine helsedata for å komme med tips til å forbedre helse og kosthold 36 %
Bistå med pasient-screening og vurdere hvilke pasienttilfeller som er mest kritisk 29 %
Tilby helseråd over telefon og chat 15 %
Ingen av disse 15 %
Vet ikke 14 %

Ville du latt AI bistå deg med finansiell hjelp og tjenester?

For eksempel: Betalinger, lånesøknader, fondsinvesteringer etc.

Ja (totalt) 59 %
Ja, for alle typer tjenester 13 %
Ja, men kun for enkle tjenester 24 %
Ja, men kun for noen tjenester 22 %
Nei, jeg vil gjøre dette selv på data/mobil eller med hjelp fra et menneske 28 %
Vet ikke 13 %

Hvilke av følgende tjenester ville du likt å se AI-teknologi tilby i bankbransjen?

Sjekke og betale regninger automatisk 39 %
Behandle kredittkortsøknader 30 %
Behandle lånesøknader 27 %
Rådgi på hvordan investere penger (eksempelvis aksjer og fond) 22 %
Kundeservice (chat, telefon og i bank) 20 %
Gi skreddersydde tilbud på ting du kan kjøpe, basert på handlemønsteret ditt 19 %
Rådgi på pensjonssparing 18 %
Ingen av disse 11 %
Vet ikke 15 %

Undersøkelsen er gjennomført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov, på oppdrag fra Tieto, i perioden fra 10. til 12. april 2019. Totalt har 3 659 personer over 18 år svart på webundersøkelsen i Sverige, Norge og Finland. Over redegjøres det for svarene fra 1 011 norske respondenter, som er representativt fordelt i henhold til alder, kjønn og geografi.

Bransje: 

Meld deg på Shifters nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innen startups, innovasjon og teknologi. Motta nyheter, reportasjer, innsikt og eksklusivt materiale rett i innboksen.