Kamilla Sharma svarer på 16 spørsmål. Foto: Privat
Kamilla Sharma svarer på 16 spørsmål. Foto: Privat

16 spørsmål til Kamilla Sharma: "For meg er ikke en jobb en jobb, men det er en lidenskap som ikke er tidsstyrt"

Publisert Sist oppdatert

Sjefen for Innoventus Sør ber gründerspirer komme ut av hiet. 

Kamilla Sharma er administrerende direktør i Innoventus Sør, fungerende daglig leder Coventure AS, og sitter blant i styret til Doga (Design og Arkitektur Norge), FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper), Fakultetsstyre teknologi og realfag (Universitet i Agder) og Etablerersenteret i Vest Agder. Shifter har stilt henne 16 spørsmål.

1. Hva jobber du med akkurat nå?
Som leder av Sørlandets innovasjonsselskap er fokuset mitt hele tiden å jobbe aktivt for fremme de beste vilkår og muligheter for gründerne og ulike idehavere i regionen. Et av fokusområdene er økosystemet på Agder, klarer vi å få alle aktørene i innovasjonshjulet til å jobbe smidig og i samspill med hverandre, blir dette en viktig driver for innovasjonsmiljøet på tvers. For å få det beste ut av innovasjonshjulet, må verdikjeden på kapitalsiden være i parallell takt, både med offentlig finansiering, men også med privat finansiering.

2. Hvis du kunne gått tilbake i tid og gitt deg selv ett tips – hva ville det vært?
Jeg hadde ønsket jeg var tøffere og tok sjansen på ting som var utover min komfort-sone.

3. På hvilke områder er du henholdsvis optimistisk og pessimistisk på vegne av Norge?
Jeg er optimistisk med tanke på transformasjonsfasen gjennom digitalisering, robotisering og automasjon har tatt en sentral rolle for skape morgendagens bedrifter. I tillegg til fokuset på det grønne skiftet og lavutslipp. Klarer vi å lykkes med dette vil Norge ha en fremtredende posisjon i en verden som går mot den fjerde industrielle revolusjon. Jeg har stor tro på at AS Norge har alt som trengs for å ta denne posisjonen.

Jeg er samtidig litt pessimistisk fordi norsk økonomi er preget av en stor omstillingssituasjon, dette gir både utfordringer og muligheter. Arbeidsplasser og bedrifter har blitt lagt ned. Næringer som har vært stabile i lang tid, har blitt kraftig utfordret. Nyskaping og etablering av ny industri er avgjørende i konkurranse med andre land og store globale aktører. Skal vi fortsette med velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag, må omstillingen skje raskt og gjennomgående i samfunnet.

4. Hvis du kunne vært en annen person eller hatt en annen rolle – hva/hvem ville det vært?
Jeg ville ha vært en kunstner. Det er imponerende å se hvordan en kunstner bruker alle sansene for å uttrykke ulike skildringer og følelser gjennom kunstens verden og farger.

5. Når på døgnet er du mest produktiv?
Jeg stortrives med det jeg gjør, og er i aktiv jobbmodus på forskjellige måter i løpet av dagen. På dagtid er jeg resultatorientert og eksekverer, mens på kveldstid er jeg tankefull og reflekterer over det som skjer, og er på søk etter nye innfallsvinkler og muligheter. For meg er ikke en jobb en jobb, men det er en lidenskap som ikke er tidsstyrt.

6. Har du et produktivitetstips?
Lev i nuet, og gjør det aller beste ut av enhver situasjon, jobb eller privat. Går man inn for noe, så sett både hjernen, hjertet og hendene i takt.

7. Hvis du skulle investert 10 millioner i et nytt område, hva ville det vært i og hvorfor?
Hvis jeg skulle ha investert 10 millioner i nytt området da hadde dette vært rettet til ulike prosjekter med utspring i robotisering, digitalisering og IKT. Ny teknologi åpner helt nye muligheter på tvers av alle bransjer, og løser ikke bare problemer nasjonalt men også internasjonalt. Dette kan være en mulig vei for å ta en ny posisjon basert på våre fortrinn.

8. Hva er din dårligste egenskap?
Jeg er en engasjert person og har mye å formidle, i en slik setting kan jeg ha tendens til å snakke fort.

9. …og hva er din beste?
Jeg er alltid åpen for ny kunnskap og lærdom. Det å være en nysgjerrig student og alltid være på søk etter ny input.

10. Hva ville du bli da du var liten? Og hvorfor ble du det/ikke?
Jeg ville bli flyvertinne, for da kunne jeg reise rundt i hele verden. Det ble ikke dette, da med årene innså jeg at det ikke var riktig jobb for meg.

11. Hvis du kunne spist middag med hvem du ville, død eller levende – hvem ville du invitert? Hvorfor?
Jeg ville ha invitert Mahatma Gandhi. Det er flere bøker og filmer som har blitt laget på hans liv og frigjøringskampen med fokus på ikkevoldsfilosofien. Men det å få muligheten til å lære om hans tanker, strategi og refleksjoner rundt hans lederskap, og hvordan han klarte å samle en så spredt befolkning til en felles kamp mot en kolonimakt. Resultatet var ikke bare et frigjort India, men et land som ble delt i to.

12. Hva er din største tabbe?
Jeg skulle hente min yngste sønn på SFO. Jeg var så tankefull og gikk rett på en grønn bu og pådro meg hjernerystelse. Et stort mysterium for andre og meg selv hvordan jeg kunne gå rett på den bua, i ettertid har jeg blitt mye mobbet pga den grønne bua.

13. Du er tilbake på skolebenken, hva studerer du?
Jeg hadde studert sosialantropologi. Menneskelig samspill, og hvordan mennesket tenker og handler er fascinerende. I tillegg styrket min tekniske IT-kompetanse med fag innenfor kunstig intelligens.

14. Hva er du mest stolt over å ha fått til?
Mine to fantastiske gutter som jeg er meget stolt av.

15. Hva slags politisk ideologi du håper du vinner frem ved valget? Hvorfor?

Nåværende regjering har bidratt til mange muligheter og incentiver på flere områder for oppstartsselskaper. Uavhengig av hvem som vinner valget, er det viktig at arbeidet fortsetter slik at vi kan skape nye arbeidsplasser. Flere partier har konkrete tiltak som ser behovene og ønsker å legge til rette for disse.

16. Hva er ditt beste tips til norske gründere?
Norge er et av de beste landene i verden hvor gründere har et apparat rundt seg, både i offentlig og privat regi. Innovasjon og nyskaping er høyt på radaren, og det jobbes kontinuerlig med å sette i gang tiltak og incentiver som skal gjøre hverdagen enklere. Mitt tips til gründerspirer: Kom ut av hiet og realiser ideen. Ta sjansen!