16 spørsmål med Silje Grastveit: Ville brukt mer penger på gründere som gjør noe godt for verden

Publisert Sist oppdatert

Gründeren av Impact Hub i Bergen ville bygd opp et fond for sosialt entreprenørskap dersom hun hadde hatt millioner til overs.

37 år gamle Silje Grastveit er eier og daglig leder av Impact Hub Bergen på sjette året.

1. Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med å bli ferdig med alt mulig administrativt som skal på plass før sommerferien. Til høsten skal vi sette i gang et tverrfaglig innovasjonsprogram som i denne omgang fokuserer på nye løsninger i møte med eldrebølgen. Ellers er jeg til daglig gründer, eier og daglig leder for Impact Hub Bergen.

2. Hvis du kunne gått tilbake i tid og gitt deg selv ett tips – hva ville det vært?

Få med deg nok finansielle partnere og et solid og dedikert team helt fra starten av gründerreisen.

3. På hvilke områder er du henholdsvis optimistisk og pessimistisk på vegne av Norge?

Er optimistisk med tanke på endringene som har skjedd siste årene, med økt fokus på innovasjon og entreprenørskap, og et langt større fokus på samarbeid på tvers av bransjer og sektorer. Det satses mer og mer på grønn og sosial innovasjon, der det åpnes mer opp på nye måter å organisere seg på. I tillegg er det blitt en større åpenhet for innovasjon innen offentlig sektor. Jeg er pessimistisk med tanke på innvandringspolitikken som Norge - og mange andre land kjører, og synes det er pinlig at vi ikke klarer å være mer romslig og raus overfor flyktningene. Er også pessimistisk når enkelte politikere fremdeles mener at vi ikke står ovenfor en menneskeskapt klimakrise som krever aktiv innsats.

4.  Hvis du kunne vært en annen person eller hatt en annen rolle – hva/hvem ville det vært?

Under forutsetning av at jeg veldig raskt kunne bli meg selv igjen og ikke risikerte å bli skutt i prosessen, så ville jeg vært Donald Trump for en dag og brukt denne dagen på å tre av med umiddelbar virkning og gitt rollen videre til en ny Obama.

5. Når på døgnet er du mest produktiv?

Jeg er et klassisk B-menneske, og er mest effektiv mellom kl 11 og 21.00

6. Har du et produktivitetstips?

For egen del er jeg mest effektiv og produktiv når jeg kan ha en fleksibel hverdag, og har friheten til å jobbe med ulike oppgaver akkurat når det passer meg best. Når en brenner for det en driver med og i tillegg er sin egen sjef, er faren at en raskt kan ende opp med å jobbe hele tiden fordi en synes det er gøy – og det er jo tross alt mer produktivt hvis en også husker på å hvile og koble av litt innimellom.

7. Hvis du skulle investert 10 millioner i et nytt område, hva ville det vært i og hvorfor?

Da ville jeg bygget et nytt fond for sosialt entreprenørskap, da denne gruppen gründere bidrar til så mye positivt og ofte har en ekstra krevende vei når de skal skaffe startkapital.

8. Hva er din dårligste egenskap?

Er ganske sta når jeg mener jeg har rett, og kan samtidig bli sur som en sitron hvis jeg ikke synes at folk klarer å tenke helhetlig eller ser saker i et større perspektiv.

9 …og hva er din beste?

Jeg har stor utholdenhet, og har høy arbeidskapasitet.

10. Hva ville du bli da du var liten? Og hvorfor ble du det/ikke?

Skulle bli designer, og utdannet meg også som det. Trodde at jeg fortsatte på en designutdanning helt til jeg forstod at KaosPilot-utdanningen jeg gikk videre på var en utdanning innen entreprenørskap og endringsledelse. Men, så er jo godt design også en viktig del av både ledelse og de fleste endringsprosesser.

11. Hvis du kunne spist middag med hvem du ville, død eller levende – hvem ville du invitert? Hvorfor?

Det må være med livsledsageren jeg ennå ikke har rukket å treffe. Får satse på at han er i live.

12. Hva slags politisk ideologi du håper du vinner frem ved valget? Hvorfor?

Uttaler meg sjelden om hvilket politisk parti jeg stemmer på, men det er vel ikke noen overraskelse at jeg befinner meg litt utpå venstresiden i forhold til svarene jeg nettopp gav og hvilke verdier jeg setter høyest.

13. Du er tilbake på skolebenken, hva studerer du?

Da hadde jeg nok fortsatt med studier innen endringsledelse og organisasjonspsykologi. Er generelt interessert i hvordan hodet på folk fungerer og hva som trigger endring.

14. Hva er du mest stolt over å ha fått til?

Det er nok å ha gründet Impact Hub, som var blant de aller første i landet både innen co-working-trenden og som var tidlig ute med fokus på sosialt entreprenørskap og bærekraft. Det er i alle fall det mest krevende jeg har begitt meg ut på. Mest stolt er jeg over at arbeidet bærer frukter gjennom flere dyktige gründere som lykkes, og ved at vi vokser oss sterkere hver dag som går både i størrelse, antall gründere, og gjennom programmer og mer aktivitet. Jeg er også medeier i et globalt nettverk som har vokst fra fem Impact Huber i 2008 til 102 Impact Huber i 2017, med over 15.000 medlemmer som jobber med å løfte frem nye bærekraftige løsninger.

15. Hva er din største tabbe?

Har gjort mange teite tabber, både store og små,  men den største er nok kanskje å jobbe alt for mye, og la det gå på bekostning av venner og familie i litt for lange perioder.

16. Hva er ditt beste tips til norske gründere?

Få med deg dyktige folk på områder hvor du selv ikke er best,  og vær tydelig på hvilken positiv impact virksomheten skal ha på samfunnet rundt deg.