Gründersjef Pål T. Næss i Innovasjon Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

50 millioner til startup-investorer: Her er stedene du kan gå for å hente penger

Per-Ivar Nikolaisen

Per-Ivar Nikolaisen

Redaktør og gründer i Shifter

Publisert 2. november 2018

Flere gjengangere, og én ny blant investorene som skal satse på oppstartsselskaper med kapital fra Innovasjon Norge.

16 miljøer over hele landet får forvalte 50 millioner kroner i presåkornkapital for 2018, ifølge en pressemelding fra Innovasjon Norge. Så langt har det blitt investert 126 millioner kroner i oppstartbedrifter gjennom ordningen. I og med at de statlige midlene må matches med minst det samme beløpet fra privat kapital, har presåkornmidlene utløst 460 millioner kroner i private investeringer.

Innovasjon Norge mottok 31 tilbud fra hele landet i den offentlige anbudskonkurransen.

— Generelt var det et høyere nivå på tilbudene i år, og vi ser at kompetansen i miljøene styrkes, sier direktør for Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Hensikten med presåkornordningen er å utløse privat kapital, tilføre bedriftene kapital og kompetanse i tidlig fase, og gjøre selskapene bedre i stand til å reise mer kapital selv i neste runde.

Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som inkubatorer og teknologioverføringskontorer (TTOer). Disse miljøene velger ut innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år, og investerer og forvalter eierskapet på Innovasjon Norges vegne. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Tilbyderne vurderes etter kriterier som blant annet går på miljøets evne til å investere selv, sammen med presåkornkapitalen, samt deres evne til å hente ekstern privat kapital, skriver Innovasjon Norge i pressemeldingen.

Følgende miljøer får forvalte presåkornkapital for 2018:

Aleap AS, Oslo  – 4 millioner kroner

ARKWRIGHT NORWAY AS, Oslo – 2 millioner kroner

BAKKEN & BÆCH AS, Oslo – 5 millioner kroner

Bergen Teknologioverføring, Hordaland – 5 millioner kroner

CoFounder II AS, Trøndelag – 2 millioner kroner

Inven2 AS, Oslo – 5 millioner kroner

Kjeller Innovasjon, Akershus – 3 millioner kroner

Microtech Innovation AS, Vestfold – 2 millioner kroner

Norinnova Technology Transfer AS, Troms – 2 millioner kroner

NTNU Accel, Trøndelag – 4 millioner kroner

Sagene Tech Ventures AS, Oslo – 2 millioner kroner

Simula Innovation AS, Akershus – 3 millioner kroner

Skyfall Ventures AS, Oslo – 3 millioner kroner

Tripod Capital Collective AS, Hordaland – 3 millioner kroner

Validé AS, Rogaland – 3 millioner kroner

ÅKP AS, Møre og Romsdal – 2 millioner kroner

Bransje: