Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT Norge. Foto: IKT Norge.
Torgeir Waterhouse er direktør for Internett og nye medier i IKT Norge. Foto: IKT Norge.

Yrkene vi tror vil bli dårligere dersom de erstattes av kunstig intelligens: -- Ikke overraskende tall, sier Torgeir Waterhouse

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en ny undersøkelse er nordmenn generelt skeptisk til at kunstig intelligens (AI) vil erstatte eller gjøre eksisterende yrker bedre.

Til tross for stadig flere oppslag om at AI vil overta de fleste yrker, viser det seg at «folk flest» ikke er så begeistret og fascinert som man kunne tro. I en fersk undersøkelse utført av YouGov for IT-selskapet Tieto, kommer det frem at nordmenn har lav tillit til å la maskiner gjennomføre kompliserte oppgaver som i dag utføres av mennesker.

Her er et utvalg av yrkene, samt andel som mener det vil bli dårligere eller mye dårligere dersom de ble helt eller delvis erstattet av AI.

  • Sykepleier: 69 prosent
  • Lege: 63 prosent
  • Lærer: 61 prosent
  • Advokat: 53 prosent
  • Leder: 54 prosent
  • Administrerende direktør: 48 prosent
  • Buss- og taxisjåfør: 44 prosent

-- Ikke overraskende tall

Torgeir Waterhouse, som er direktør for Internett og nye medier i IKT Norge er ikke overrasket.

-- At AI skal ta over alt er klassisk markedsføringsvrøvvel. Tallene viser antagelivis at folk har en god porsjon sunn skepsis, men også at de har en stor porsjon teknologiskepsis. Jeg synes ikke dette er overraskende tall overhode, sier han.

-- Hvorfor ikke?

-- For det første, er mye av det som er snakket om AI handlet om alt fra utryddelse av menneskeheten til høy arbeidsledighet, så det er ikke rart folk er skeptiske. Mange har også dårlig erfaring med at mer teknologi inn i yrket vil føre til at alt blir så supermye bedre.

Han mener tallene er vel så mye en beskjed til de som jobber med teknologi.

--Det handler om å gjøre folk trygge på hva det er og hva det ikke er. Det er ikke slik at teknologi kan fikse alt, sier han.

 Christian Guttmann er AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto. Foto: Tieto.
Christian Guttmann er AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto. Foto: Tieto.

-- Blir det desto viktigere med en nasjonal AI-strategi?

--Det er et ledd i prosessen. Man snakker om å erstatte leger og sykepleiere med AI, men det er ikke det det handler om. Det handler om hvordan vi kan gjøre helsetjenester bedre. Noen ting vil delvis erstattes av teknologi, og i de tilfellene teknologi erstatter hele arbeidsoppgave, kan man flytte mennesker til å gjøre andre ting, hvor de kan skape verdi, sier han.

-- Vi har bare skrapt i overflaten

Christian Guttmann, AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto, tror nordmenn overser verdien av ny teknologi.

– AI hjelper allerede mange yrkesgrupper uten at vi tenker over det. Vi legger som regel ikke merke til AI når det fungerer, men AI er blant annet viktig for å bidra til å stille riktige diagnoser på sykehus, i IT-støtte, og på mange produksjonsanlegg, for ikke å snakke om i sosiale medier, sier han i en pressemelding.

Han mener at kunstig intelligens kan revolusjonere helsesektoren, og at vi bare har skrapt i overflaten av hvilke muligheter som venter oss.

-- Allerede i dag kan AI brukes til preventive helsetiltak, til å stille mer presise diagnoser, og til å oppdage sammenhenger mennesker overser, sier Guttmann.

Alle resultatene av undersøkelsen

Hvilke av følgende yrker og roller tror du ville tatt bedre/dårligere og mer/mindre upartiske beslutninger dersom de helt eller delvis ble erstattet av AI/robot?

Dårligere eller mye dårligereHverken bedre eller dårligereBedre eller mye bedreVet ikke/vil ikke svare
Regnskapsfører27%23%40%10%
Politiker39%18%32%12%
Bankansatt/finansiell rådgiver36%24%30%10%
Offentlig tjenestemann/kvinne44%19%25%12%
Buss-/taxisjåfør44%20%25%11%
Kundeservice (på chat og/eller telefon)41%26%24%10%
Journalist48%19%21%12%
Advokat53%17%20%11%
Administrerende direktør48%22%17%14%
HR-ekspert39%23%17%21%
Lærer61%15%16%9%
Lege63%12%15%9%
Leder54%20%15%11%
Sykepleier69%11%12%8%

I hvilken grad mener du følgende sektorer vil tjene på å øke bruken av AI?

Ikke i det hele tattI liten grad til i svært stor gradVet ikke
Industri og produksjon8%79%13%
Post- og budtjenester11%74%14%
Bank og finans11%74%15%
Regnskapsføring12%73%16%
Forsikring12%72%16%
Kundeservice15%71%14%
Renhold og renovasjon14%71%15%
Offentlig administrasjon13%71%16%
Detaljhandel12%70%18%
Taxi og annen transport17%67%15%
Karriererådgivning og jobbveiledning18%66%16%
Media og journalistikk18%66%16%
Skole og utdanning23%63%14%
Helsesektoren24%61%15%

Mener du at bruk av AI og data kan bedre tjenester og brukeropplevelser for befolkningen/kunder?

Ikke i det hele tatt8 %
I liten grad15 %
Delvis37 %
I stor grad18 %
I svært stor grad6 %
Vet ikke17 %

Ville du hatt tillit til en diagnose stilt av AI?
For eksempel: analyse av MRI-scan eller blodprøver.

Ja (totalt)63 %
Ja, for alle typer diagnoser7 %
Ja, men kun for enkle diagnoser18 %
Ja, men kun hvis et menneske var involvert i godkjenning av diagnosen38 %
Nei, dette vil jeg at et menneske skal gjøre27 %
Vet ikke10 %

Hvilke av følgende tjenester ville du likt å se AI-teknologi tilby i helsesektoren?

Bistå forskere med å analysere store mengder data for å gjøre raskere research49 %
Analysere store mengder medisinske journaler/pasientjournaler for å bedre kunne forutse pasientens fremtidige behov41 %
Bistå leger med å stille diagnoser37 %
Analyse av mine helsedata for å komme med tips til å forbedre helse og kosthold36 %
Bistå med pasient-screening og vurdere hvilke pasienttilfeller som er mest kritisk29 %
Tilby helseråd over telefon og chat15 %
Ingen av disse15 %
Vet ikke14 %

Ville du latt AI bistå deg med finansiell hjelp og tjenester?

For eksempel: Betalinger, lånesøknader, fondsinvesteringer etc.

Ja (totalt)59 %
Ja, for alle typer tjenester13 %
Ja, men kun for enkle tjenester24 %
Ja, men kun for noen tjenester22 %
Nei, jeg vil gjøre dette selv på data/mobil eller med hjelp fra et menneske28 %
Vet ikke13 %

Hvilke av følgende tjenester ville du likt å se AI-teknologi tilby i bankbransjen?

Sjekke og betale regninger automatisk39 %
Behandle kredittkortsøknader30 %
Behandle lånesøknader27 %
Rådgi på hvordan investere penger (eksempelvis aksjer og fond)22 %
Kundeservice (chat, telefon og i bank)20 %
Gi skreddersydde tilbud på ting du kan kjøpe, basert på handlemønsteret ditt19 %
Rådgi på pensjonssparing18 %
Ingen av disse11 %
Vet ikke15 %

Undersøkelsen er gjennomført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov, på oppdrag fra Tieto, i perioden fra 10. til 12. april 2019. Totalt har 3 659 personer over 18 år svart på webundersøkelsen i Sverige, Norge og Finland. Over redegjøres det for svarene fra 1 011 norske respondenter, som er representativt fordelt i henhold til alder, kjønn og geografi.

Powered by Labrador CMS