Gründer og CEO Sebastian Siemiatkowski i Klarna
Gründer og CEO Sebastian Siemiatkowski i Klarna

Norge trenger kapital for å få flere som denne svenske gründeren: Dårligere enn alle naboene

Publisert

Øker mest, men har langt færre vekstbedrifter enn både Sverige, Finland og Danmark.

En ny rapport rangerer Norge på 13. plass i Europa, både på antall vekstselskaper (68) og innhentet kapital (0.8 milliarder USD). Norge bidrar til sparsommelige 1.5 prosent av Europas scaleup-økonomi, viser undersøkelsen fra Startup Europe Partnership (SEP).

På 1. Plass finner vi overlegne Storbritannia med 1 412 scaleups og 20.2 milliarder USD, fulgt av Tyskland, Frankrike og Sverige. Danmark ligger på 7. plass, Finland på 9. plass, og Island på 17. Plass.

Under gjennomsnittet

Norge er det eneste landet i regionen som faller under Europas gjennomsnitt på 0.32 prosent av BNP investert, med kun 0.2 prosent. Til sammenligning er tallet 1.05 prosent for Sverige.

Norge har 1.3 scaleups per 100.000 innbygger. Det europeiske gjennomsnittet er 0.9, mens Sverige har 2.9, Finland har 2.8 og Danmark har 2.

-- Norden har det mest dynamiske økosystemet. Norge og Norden er et integrert økosystem for kapital, men kapital er ikke nok, sier Albert Onetti, formann i Mind The Bridge og koordinator for SEP som har laget rapporten.

Tøff nabo

Han understreker at Sverige ligger langt over snittet i Europa, så det er en veldig tøff nabo å bli sammenlignet med.

– Sverige er med god margin det største økosystemet I Norden, og nesten på størrelse med Tyskland og Frankrike. Men det bør nevnes at Spotify “forurenser” tallene, forteller han.

Sverige har som kjent også fostret selskaper som Klarna, Skype og King.

– Norge må bare fortsette å så frø og være tålmodige, så vil veksten fortsette. Det tar tid, men dere vokser. Norge må fokusere mer på å få kapital inn i økosystemet, sier Onetti, som roser Innovasjon Norge for arbeidet de gjør i de første fasene til oppstartsbedriftene.

Vekst, men mangel på kapital

Det er likevel ikke helt mørkt. Norge har hatt 56 exits siden 2010, og ingen norske scaleups startet etter 2013 har gått konk.

Rapporten viser at Norge har hatt den største veksten av vekstselskaper eller såkalte «scale ups» i hele EU, på hele 40 prosent, og man ser ingen signaler om brems i veksten. Riktignok er det fra et meget lavt utgangspunkt i et land som inntil nylig har vært preget av en sterk råvareøkonomi, men det er likevel nesten det dobbelte av vekstraten til de andre landene i undersøkelsen. Kapitalen har derimot ikke klart å holde følge med veksten, som kun har økt med 21 prosent.

-- Norge henger bak når det gjelder kapital. Veksten der er ikke proporsjonal med økningen i scaleups, forteller Onetti.

Generøs børs

29 prosent av kapitalen til norske vekstselskaper kom fra børsnoteringer. Gjennomsnittet i EU er 15 prosent. 25 prosent av norske scaleups etablerer såkalte ”dual companies”, mot EUs gjennomsnitt på 17 prosent. Rapporten konkluderer med de fleste selskapene som flytter til utlandet nesten alltid gjør det for finansiering, men at kapitalen utgjør en ubetydelig forskjell for norske ”dual companies”.

-- Det som er interessant med Norge, og som er annerledes enn i resten av Europa, er en høyere ratio kapital som kommer fra aksjemarkedet. På dette området yter Norge veldig bra. Jeg synes det dere gjør med Oslo Axess er kjempe interessant, og en fenomenal løsning på å hente inn penger. Interessant at det også blir brukt av danske selskaper. Dette burde være et ledende eksempel for Europa, sier Onetti, som også roser arbeidet Innovasjon Norge gjør i selskapenes tidligste fase.

 Pål T. Næss er gründersjef i Innovasjon Norge. Bildet er fra Startup Extreme-konferansen i juni 2016, der han står sammen med Anita Krohn Traaseth. FOTO: Per-Ivar Nikolaisen
Pål T. Næss er gründersjef i Innovasjon Norge. Bildet er fra Startup Extreme-konferansen i juni 2016, der han står sammen med Anita Krohn Traaseth. FOTO: Per-Ivar Nikolaisen

– Den store nyheten for Norge er at dere fortsetter med solid vekst, som viser oss at det finnes høy innovasjonskraft og potensial i økosystemet. Norge er på vei til å hente inn forspranget med resten av Norden, selv om dere har et godt stykke igjen. Men potensiale for å skape flere jobber og øke BNP er utvilsomt der, forteller Onetti til Shifter.

Bør satse på USA, EU og UK

Videre mener Onetti at det er tre steder Norge konsentrere seg om å hente risikokapital internasjonelt:

– Nr. 1 er USA - Norge bør jobbe tett med Silicon Valley og veksten der. Nr. 2 er det europeiske økosystemet, og nr. 3 er UK, som jeg setter separat fra EU da det er usikkert hva som vil skje der i forbindelse med Brexit-forhandlingene.Det er viktig for Norge å beholde det forholdet, siden de er den viktigste exit-produsenten.

Totalt er det blitt investert 788 M USD i Norge, hvorav 577 M USD ble investert I Oslo. Her befinner også tre av fire vekstbedrifter seg.

Optimistisk gründersjef

Innovasjon Norge velger å fokusere på det positive, at det går i riktig retning.

– Årets rapport viser at det er 70 vekstselskaper i Norge, en økning på 26 selskaper fra 2016. Det er en gledelig utvikling, og en indikasjon på at norske oppstartsbedrifter har fått en sterkere og mer synlig posisjon i Norden og Europa. Rapporten støtter Innovasjon Norges inntrykk om at norske gründere starter flere ambisiøse og gode vekstprosjekter, og at interessen for å investere i bedrifter i tidlig fase har økt. Det blir spennende å se evalueringen fra Mjøsutvalget om bedrifters tilgang til kapital i Norge til våren, sier Pål T. Næss, direktør for Gründer & Oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge til Shifter.