Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Per-Ivar Nikolaisen
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Regjeringen oppretter digitaliseringsdirektorat: Vil gjøre Norge verdensledende

Publisert Sist oppdatert

Ved å samle de viktigste funksjonene fra Difi og Altinn vil regjeringen etablere et eget digitaliseringsdirektorat.

Direktoratet for forvaltning og IKT har som kjerneoppgave å være et rådgivende fagorgan for modernisering og omstilling i det offentlige. Altinn er statens portal mot både næringsliv og privatpersoner. Ved å samle de to organisasjonen i ett direktorat håper digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) at kompetansen kan utnyttes enda bedre.

– Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest, sier Astrup i en pressemelding.

Det legges opp til at verken Altinn eller Difi, som i dag et plassert i Leikanger, Oslo og Brønnøysund, ikke skal gjennom noen geografisk flytting som en følge av sammenslåingen.

Difis avdeling for ledelse, utredning og analyse vil bli overført til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).