Tre av medlemmene i FNs nye panel, som skal belyse aspekter ved digitalisering: Jack Ma, Nikolai Astrup, Melinda Gates. Foto: Philip McMaster, nyebilder.no, Monika Flueckiger / Flickr.com
Tre av medlemmene i FNs nye panel, som skal belyse aspekter ved digitalisering: Jack Ma, Nikolai Astrup, Melinda Gates. Foto: Philip McMaster, nyebilder.no, Monika Flueckiger / Flickr.com

Nikolai Astrup blir del av FN-panel om digitalisering

Publisert Sist oppdatert

Utviklingsminister Nikolai Astrup slutter seg til FNs nye utviklingspanel om digitalisering, og mener Altinn er et system resten av verden misunner Norge. 

Dagens Næringsliv skriver at panelet skal ha i underkant av 20 personer. I tillegg til Astrup, er Alibaba-grunnlegger Jack Ma og filantrop, tidligere Microsoft-leder -- og Bill Gates kone -- Melinda Gates blant de 20. Astrup mener Norge har en viktig plass i panelet. Panelet skal jobbe for å identifisere praksiser, forskning og informasjonshull, og komme med forslag til å styrke det internasjonale samarbeidet i det digitale rommet.

-- Som et av de fremste digitaliserte samfunnene i verden har Norge mye å tilføre diskusjonen om digital utvikling. Blant annet har vi en sterkt utviklet offentlig sektor, der løsninger som Altinn er noe resten av verden misunner oss, sier Astrup til Dagens Næringsliv.

Under Arendalsuka har Astrup lansert en ny strategi for digitalisering av teknologi i utviklingssamarbeidet, med Unicef og Telenor. Han vil jobbe for at teknologien skal bli en obligatorisk del av bistandsarbeidet, der norsk næringsliv skal ha en viktig rolle.

-- Samme kriterier som annen bistand

I Dagens Næringslivs artikkel skisserer Astrup flere mulige innovative løsninger som både kan effektivisere bistandsarbeidet og sikre innsyn i det arbeidet som gjøres. Han trekker blant annet frem hvilken forskjell etableringen av mobile betalingsløsninger kan gjøre for land der man i praksis må "hoppe over" et utviklingssteg for å komme til dette.

-- Den digitale innsatsen må vurderes etter samme kriterier som annen bistand . Vi må hele tiden spørre oss om digitale løsninger kan føre til merverdi. Kan prosjektet bli bedre med et digitalt komponent? Kan vi legge solceller på taket når vi bygger opp en skole etter et jordskjelv, og dermed gjøre det mulig å bruke digitale læremidler, spør Astrup i Dagens Næringslivs artikkel.

-- Teknologi er verken bra eller dårlig

Bistandspolitikken skal etter planen også gjøres mer effektiv her i Norge, ved at Utenriksdepartementet blant annet oppretter en resultatportal der alle kan gå inn og se hvilken forskjell bistandsmidlene bidrar til i verden.

-- Teknologi er verken bra eller dårlig. Det er bare et verktøy -- et veldig mektig verktøy -- og det som betyr noe er hvordan verden bruker det. Hvis alle mennesker, spesielt de fattigste og mest sårbare, har lik tilgang på teknologi, vil de bruke det til å utvikle sine egne liv og sine familiers liv, og ytre meningene sine i samtaler om hva fremtiden innebærer. Å muliggjøre denne vidstrakte myndiggjøringen er det dette panelet handler om, sier Melinda Gates i en pressemelding fra FN.

FN-panelet skal kun møtes ansikt til ansikt to ganger -- resten skal skje via digitale flater.

Powered by Labrador CMS