Fra venstre: Daglig leder Simen Hesleskaug og seniorrådgiver Anders Tørud ved Inkubator ås. Foto: Inkubator Ås.
Fra venstre: Daglig leder Simen Hesleskaug og seniorrådgiver Anders Tørud ved Inkubator ås. Foto: Inkubator Ås.

Her hjelper de gründere med å revolusjonere jordbruket

Publisert

I 2050 bor det rundt 9 milliarder mennesker på jorden - 9 milliarder mennesker som trenger mat og drikke som dagens teknologi ikke kan levere. -- Vi ønsker å bli det ledende miljøet på jordbruksteknologi  i Norge, sier seniorrådgiver Anders Tørud ved Inkubator Ås.

AgriTech, som er buzzword-paraplyen for mat- og jordbruksteknologi, har de siste årene blitt viet enormt mye oppmerksomhet internasjonalt. Det er kanskje ikke så rart. Ifølge en undersøkelse utført av AgFounder er mat- og jordbrukssektoren verdens største industri. Sektoren omsetter for rundt 7,8 billioner dollar i året og sysselsetter omtrent 40 prosent av jordens befolkning. Likevel er den ifølge McKinsey den minst digitaliserte av de store industriene.

Fremtidens etterspørsel etter mat i kombinasjon med økte miljøhensyn, gjør at det nå er et enormt behov for innovasjon i denne sektoren. Grovt sett tar AgriTech startups først og fremst sikte på å løse utfordringer knyttet til matavfall, CO2-utslipp, tørke, helse og sukkerforbruk, ineffektiviteter i verdikjeden, og uholdbar kjøttproduksjon.

Bygger miljø på Ås

Ifølge AgFounder-undersøkelsen ble det i fjor investert 10,1 milliard dollar globalt i agritech-selskaper, noe som representerer en vekst på rundt 30 prosent sammenlignet med året før. Kanskje litt overraskende forblir likevel jordbruksteknologi et nisjeområde i Norge. På Ås er det imidlertid en inkubator som jobber med en rekke slike oppstarter.

Inkubator Ås ble startet i 2014 på initiativ fra SIVA og Kjeller innovasjon med mål om å øke veksten i oppstartsbedrifter som springer ut fra forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås.

-- Vi har i dag 23 oppstarter som jobber i et bredt spekter av sektorer, men én tredjedel av disse jobber med løsninger innenfor jordbruksteknologi. Det gir oss trolig Norges største AgriTech-portefølje, sier daglig leder Simen Hesleskaug i Inkubator Ås.

Selv om de tar inn selskaper i flere sektorer er de opptatt av å fremme kunnskap om dette satsningsområdet. De har nå bygd seg opp et stort nettverk av selskaper og fagmiljøer som jobber innenfor feltet.

-- Vi arrangerer seminarer for både investorer og oppstartene. Vi ser at et sentralt problem er at investorenes kunnskap og bevissthet rundt dette feltet. Vi har også inngått samarbeide med en rekke aktører som kan tilføre oppstartene og miljøet i denne sektoren noe ekstra, sier Hesleskaug.

-- Ideelt å teste AgriTech i Norge

Selv om Hesleskaug og seniorrådgiver Anders Tørud mener det er relativt lite fokus på slik teknologi i Norge, har de sett en bedring de to siste årene. De tror det handler om en større bevissthet overfor de overordnede utfordringene vi står overfor de neste årene.

-- Det er en generell oppvåkning knyttet til driverne bak denne trenden. Vi skal snart mate 10 milliarder mennesker med mindre fotavtrykk enn vi har i dag dag. Dette kommer til å ha betydning for oss veldig lenge og gjør at investorer, i hvert fall internasjonalt, satser på AgriTech, sier Tørud.

Han tror Norge er et ideelt sted for teknologiselskaper som jobber med jordbruk.

-- I dag er 40 prosent av melken Tine selger produsert med melkeroboter. Selv om jordbruksnæringen er tradisjonell, har man i Norge en svært høy teknologikompetanse og vi ser langt større villighet her til å teste ny teknologi. Det gjør Norge til et veldig bra sted å drive innovasjon i jordbruket, sier Tørud.

Samtidig påpeker Tørud at det norske hjemmemarkedet er for lite om man skal skalere oppstarten.

-- Selskapene må bli flinkere til å tenke internasjonalt tidlig, sier han.

Fikk «oppdragelse» ved Inkubator Ås

N2 Applied er kanskje det mest omtalte AgriTech-selskapet ved inkubator Ås. I fjor hentet selskapet 35 millioner kroner og i mars ble gründer og daglig leder Grete Sønsteby kåret til årets kvinnelige teknologigründer av Innovasjon Norge. Hun er enig i Tøruds vurdering.

-- Landbruk er lite i Norge og ufattelig stort utenfor Norge. Vi opplever at interessen for det vi utvikler er større utenfor Norge – og det er kanskje naturlig gitt markedstørrelsen, sier hun.

N2 Applied har vært en del av Inkubator Ås siden 2015, og Sønsteby forteller at hun er svært fornøyd med støtten de har fått.

-- De er ikke påtrengende, men er der når vi trenger dem. Og det de byr på er relevant for oss. Simen er en sparringpartner av de sjeldne, i tillegg til at han kjenner meg godt og vet hvordan han skal få gode råd til å feste seg.  Å forenkle budskap er en kunst, og Simen var en brutal «oppdrager» for N2 Applied, forteller hun.

-- AgriTech blir i mange land omtalt som et av de mest attraktive bransjene å investere i. Hvordan opplevde dere prosessen med å hente midler i fjor?

-- Å hente kapital er krevende for en start-up – nesten uansett bransje. Det hjelper å tilby noe som er del av makrotrender i et samfunn. Å løse et globalt problem som ammoniakktap fra husdyrhold er noe investorer ser muligheter i, men om det har sammenheng med AgriTech som bransje er jeg usikker på, svar Sønsteby.

 N2 Applied-gründer Grete Sønsteby, flankert av Kronprinsesse Mette-Marit og Anita Krohn Traaseth under utdelingen av "Årets kvinnelige teknologigründer" i New York. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix
N2 Applied-gründer Grete Sønsteby, flankert av Kronprinsesse Mette-Marit og Anita Krohn Traaseth under utdelingen av "Årets kvinnelige teknologigründer" i New York. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix