Idletechs
Idletechs

«Big Data»-startupen Idletechs inngår avtale med Kongsberg Maritime. Informasjonen må fortsatt tolkes av mennesker, understreker gründeren.

Publisert Sist oppdatert

 – Samfunnet skyter seg selv i foten ved å gjøre seg avhengig av masse automatiske sorte bokser som bare spytter ut et svar, mener professor og gründer av Idletechs AS, Harald Martens. 

Idletechs sin teknologi vil gjøre det mulig å automatisk analysere store strømmer av moderne måledata i sanntid på en måte som gjør det mulig å oppdage nye sammenhenger og tolke hvilke årsaker som ligger bak.

– Vår teknologi gjør at folk kan holde oversikt over store datastrømmer, og samtidig gå inn bak resultatene og se hva som ligger i dataene. De vil ikke bli overveldet av datamengden, for systemet trekker ut essensen og presenterer dette på en intuitiv måte, sier professor Harald Martens, forskningsleder i Idletechs AS.

Avtale med Kongsberg Maritime

Nå har det to år gamle selskapet, som har sitt utspring fra NTNU, Ås-miljøet og forskningen til Harald Martens, inngått en utviklingsavtale med Kongsberg Maritime. Det kom frem på et møte på Oslo Innovation Week i dag.

– Det er svært viktig for Kongsberg Gruppen å være i front med ny teknologi som kan gi betydelig merverdi for våre kunder, blant annet i form av økt oppetid og en bedre forståelse av hva som skjer i komplekse prosesser. Vi mener at Idletechs har en svært spennende teknologi som vi gjennom denne avtalen ønsker å få implementert i våre løsninger, sier Andreas Jagtøyen, Senior Vice President i Kongsberg Digital.

Teknologien fungerer

Idletechs sin teknologi skal i første omgang brukes tilstandskontroll på maskineri om bord i skip og på kritiske komponenter i vindturbiner for å redusere nedetid og bedre planlegge reparasjoner. Det vil bli installert en pilot i løpet av neste år og Idletechs tar sikte på at teknologien vil være på markedet i 2018.

– Vi har jobbet med prototypen i mange år og vi vet at teknologien fungerer. Det som gjenstår er industrialisering og optimalisering av produktet, sier Morten Frøseth, daglig leder av Idletechs.

Stort marked

Frøseth mener at det kommersielle markedet for Idletechs sin teknologi er betydelig.

– I første omgang konsentrer vi oss om store sensorsystemer med ”evigvarende” strømmer av mangekanals måledata. Her vil vår løsning automatisk oppdage mønstrene og gjøre dem visuelt tolkbare og gi færre men bedre alarmer. Et annet marked for vår teknologi er hyperspektrale kameraer i miljøovervåking, samt oppdrett og havbruk, sier Frøseth, som føyer til:

– Det er mange instrument- og utstyrsleverandører som med fordel kunne tatt i bruk vår teknologi for å få mer nyttig informasjon ut av sine data.

Enorme mengder data

Det produseres enorme mengder måledata. Dette øker eksponentielt gjennom stadig flere sensorer som kobles til nettet. Hver dag skapes det 2,5 trillioner bytes. Bedrifter må i dag prosessere og håndtere 1000 ganger mer data enn de gjorde for 10 år siden.

- Enorme mengder data skapes fra ulike sensorsystemer og brukere i et stadig økende tempo. Det er svært krevende å omsette denne potensielt verdifulle informasjonen til brukbare og tolkbare resultater, sier professor Martens, og forteller at teknologien han har utviklet er basert på over 200 vitenskapelige publikasjoner og flere bøker som han har skrevet.

Mennesket i sentrum

Internasjonalt er det stor interesse for behandling av store datamengder. Analyse av slike data i dag er stort sett basert på såkalte nevrale nettverk, for å finne ukjente mønstre og sammenhenger.

– Svarene som gis kan i mange tilfeller være riktige, men slett ikke alltid, og vi som brukere har ingen mulighet til å forstå hvorfor dette er tilfelle. Selv om disse løsningene kan være effektive på noen typer data, er beregningene som gjøres så komplekse at de er meget vanskelig å forstå for selv et trent øye.

Teknologisk forståelse

Professor Martens mener dette er en svært uheldig utvikling.

– Selv om de aller fleste har liten interesse av hvordan for eksempel forgasseren på ens bil fungerer, er det en stor trygghet at det er noen som vet det. Det er betenkelig dersom viktige beslutninger tas på bakgrunn av et resultat som ingen forstår årsakene til, sier professor Martens, som fortsetter:

– Den teknologiske utviklingen går mye raskere enn vi klarer å håndtere, hvis vi ikke klarer å få til en felles forståelse vil folk bli redde. Idletechs tar dette på alvor og setter mennesket i sentrum av den høyteknologiske utviklingen innen Big Data.

Idletechs har nylig gjennomført en kapitalinnhenting fra noen utvalgte Trondheimsbaserte investorer. I forbindelse med det store utviklingsprosjektet med Kongsberg Maritime har selskapet også mottatt IFU-støtte fra Innovasjon Norge.

Liker du artikler som dette? Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg selvsagt på nyhetsbrevet vårt.

 

Powered by Labrador CMS