F.v. Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge, Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge, Jørgen Tharaldsen fra Megapop, Henning Ludvigsen fra Rock Pocket Games (bakerst), Ivan Moen Rock fra Pocket Games, Kulturminister Trine Skei Grande, Bendik Stang fra Snowcastle Games, Anette Ståløy fra Dirtybit, Ragnar Tørnquist Red Thread Games, Jon Cato Lorentzen fra Krillbite, Jo-Remi Madsen fra D-Pad Studio. Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge
F.v. Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge, Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge, Jørgen Tharaldsen fra Megapop, Henning Ludvigsen fra Rock Pocket Games (bakerst), Ivan Moen Rock fra Pocket Games, Kulturminister Trine Skei Grande, Bendik Stang fra Snowcastle Games, Anette Ståløy fra Dirtybit, Ragnar Tørnquist Red Thread Games, Jon Cato Lorentzen fra Krillbite, Jo-Remi Madsen fra D-Pad Studio. Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge

5 millioner til internasjonal satsning på dataspill

Publisert Sist oppdatert

Etter halvannet år med eksporthjelp fra Innovasjon Norge og Norsk Filminstitutt, er åtte spillstartups klare for å erobre verden. Og nå følger regjeringen opp. 

"Spill ut i verden", et eksportprogram i regi av Innovasjon Norge og Norsk Filminstitutt ble nylig avsluttet etter halvannet år. Åtte bedrifter har deltatt i programmet, som har hatt som formål "å utløse mer av potensialet i norsk spillnæring", står det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

I løpet av programmet -- som gikk fra mai 2016 til oktober 2017 -- har Dirtybit ansatt fire nye i teamet, og oppnådde i 2017 rekordhøy omsetning. Totalt har de deltakende bedriftene har ifølge egne undersøkelser økt sin samlede omsetning med 33 prosent.

Anette Ståløy i Dirtybit, et av spillselskapene som deltok i programmet, uttaler i en pressemelding fra Innovasjon Norge at programmet har hjulpet deltakerne mye i eksport- og ansettelsesprosessene.

-- Spill ut i verden bidro til mer åpenhet, dialog og kunnskapsdeling, både mellom de selskapene som deltok i programmet og de vi møtte utenfor Norge. Vi hentet mye inspirasjon som vi tok med oss hjem, og som bidro til å forbedre våre egne prosesser. Gjennom hele programløpet jobbet vi fokusert med vår egen eksportstrategi og med nyansettelser, sier Ståløy i pressmeldingen.

De andre startupene som deltok var D-Pad Studio, Dirtybit, Krillbite, Megapop, Red Thread Games, Rock Pocket Games, Snow Castle Games og Turbo Tape Games.

-- Dataspill er blant verdens raskest voksende næringer

Kulturminister Trine Skei Grande møtte opp på Filmens Hus sammen med de andre spillgründerne i anledning Spill ut i verden-konferansen, og henviste til den positive effekten programmet hadde hatt for hver av startupene.

-- Regjeringen følger derfor opp med en bevilgning på fem millioner kroner til en internasjonal satsing på dataspill som forvaltes av Norsk filminstitutt. Dataspill er blant verdens raskest voksende næringer. Regjeringens satsing har som mål å styrke bransjen og bidra til økt omsetning og eksport av norske dataspill, sier Grande i pressemeldingen.

Totalt 28 bedrifter søkte om å delta i Spill ut i verden-programmet som nettopp ble avsluttet, og 13 kom videre i søkeprosessen. Blant kravene til søkere var det at deltakerne måtte ha spill med "betydelig internasjonalt potensial", at deltakerne har "ambisjoner om å styrke selskapets internasjonale kompetanse og inntekter". Det var også et krav at man kunne stille med minst 25 prosent egenfinansiering.

Med konferansen var Spill ut i verden-programmet avsluttet, men en ny runde er likevel igang igjen, og interesserte oppfordres til å melde seg på.