EU har satt i gang digitaliseringsprosjektet, som blant annet skal gjøre små selskaper mer konkurransedyktige.
EU har satt i gang digitaliseringsprosjektet, som blant annet skal gjøre små selskaper mer konkurransedyktige.

Vil spare milliarder ved å digitalisere offentlige anskaffelser

Publisert Sist oppdatert

EU har igangsatt et digitaliseringsprosjekt som skal samle alle offentlige anskaffelser i EU og EØS i et felles system. 

I tillegg til at milliarder skal spares som følge av EUs digitaliseringsprosjekt, er målet å øke konkurransekraften blant de små selskapene, og forhindre korrupsjon. Fra 1. juli må alle parter i offentlige anskaffelser i EU levere anbud digitalt, for at dette skal samles i et felles system.

-- Dette er en gavepakke for norsk næringsliv. Spesielt for de mindre selskapene, sier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, til Finansavisen.

Offentlige anskaffelser utgjorde i fjor 500 milliarder kroner, og EU beregner at en full digitalisering i et felles system vil redusere kostnadene med 5 - 15 prosent årlig.

-- Den største demokratiseringsprosessen

Gjønnes mener EUs prosjekt vil bidra til transparens og åpenhet, selv om de mer tydelige formålene er effektivisering og kostnadsreduksjon. Per i dag gjelder kravet til digital gjennomsiktighet kun anskaffelser over EUs terskelverdi på 1,3 milliarder kroner, mens ingen anskaffelser under dette tas med.

– Digitalisering er den største demokratiseringsprosessen innen offentlige anskaffelser noensinne. Fra nå av må alle oppdragsgivere og leverandører levere digitalt. Leverer du i brun konvolutt, blir du avvist, sier Gjønnes til Finansavisen.

Gjønnes trekker frem at de mindre bedriftene har hatt problemer med å finne frem til utlysning av mindre kontrakter, etter at terskelverdien ble hevet fra 500.000 til 1,3 millioner. EU har nedsatt en ekspertgruppe som skal utarbeide standarder og verktøy for en digital fremtid for offentlige anskaffelser, og i denne sammenheng representerer Gjønnes BusinessEurope i EUs ekspertgruppe.

Hun mener vi i dagens Norge ikke har god nok statistikk på offentlige anskaffelser i landet, og sier at et fullverdig kontraktsregister vil gi fullstendig innsikt, analyse og oversikt over norske skattepenger brukt i offentlige anskaffelser. Håpet er at et felles system skal gi økt handel, på tvers av landegrensene.

– Det er store forventninger til fremtidig effektivisering av offentlige anskaffelser. Men, innkjøp blir aldri bedre enn den kompetansen som innkjøperne og innkjøpsorganisasjonene har, sier Gjønnes til Finansavisen.

Powered by Labrador CMS