Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Asker Lene Conradi og leder av Telenor bedrift Ove Fredheim. Foto: Martin Fjellanger
Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Asker Lene Conradi og leder av Telenor bedrift Ove Fredheim. Foto: Martin Fjellanger

Asker og Bærum digitaliserer hjemmesykepleien med elektroniske låser, GPS-er og trygghetsalarmer med smarte sensorer.

Publisert Sist oppdatert

Blir de største kommunene i landet på bruk av e-lås.

– Det er et mål for oss at innbyggere med helseutfordringer kan bo hjemme lengst mulig og samtidig føle seg trygge. Med denne avtalen får våre brukere trygghet til å kunne bo i egen bolig lenger, samt muligheter til å mestre eget liv og helse best mulig selv, sier Morten Svarverud, kommunalsjef for Pleie og omsorg i Bærum kommune i en pressemelding.

Telenor har inngått en avtale med de to Akershus-kommunene, som strekker seg over fire år og har en totalramme på 100 millioner kroner.

Telekom-giganten skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer, GPS-er, medisindispensere, røyk- og brannvarslere og elektroniske e-låser som betjenes med mobilen. Avtalen innebærer også helsefaglig mottak av alarmene, helsefaglig utrykning, samt installasjon og vedlikehold av utstyr.

– Innbyggerne i Asker og Bærum får én leverandør å forholde seg til og de får digitalisert alle trygghetsalarmene. De får nå en god, helhetlig og sikker tjeneste. Alle alarmene gir fra seg hjerteslag, og det vil umiddelbart bli registrert avvik som varsler både pårørende og et eget responssenter, forteller Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects.

Slipper store nøkkelknipper

Telenor skal montere 3200 e-låser i Asker og Bærum. Kommunene blir de første i landet til å ta i bruk tjenesten i så stort omfang. En e-lås innebærer at hjemmesykepleien kan låse opp døren med smarttelefonen og slippe administrasjon med store nøkkelknipper.

– Brukere som i dag har nøkkelboks utenfor døren kan føle seg stigmatisert og utrygge. E-låsen er usynlig, ettersom den monteres på innsiden av døren. Via mobilen kan hjemmesykepleieren enkelt låse opp døren og slipper tiden det tar å lete fram riktig nøkkel. E-lås frigjør verdifull tid for helsearbeideren, og de kan tilbringe mer tid med de som trenger pleie og omsorg, sier Ivarson.

I tillegg trenger ikke kommunene å bytte en rekke låser dersom en universalnøkkel kommer på avveie.

Bruker underleverandører

Telenor Objects samarbeider med flere partnere for å levere en helhetlig trygghetstjeneste til Asker og Bærum kommune; Assistent Partner AS vil håndtere installasjon og teknisk drift, og Orange Helse AS vil utføre den helsefaglige utrykningen. Begge har erfaring fra tjenesteleveranser til pleietrengende og sårbare personer. Orange Helse AS skal også ha vært et naturlig valg siden de allerede leverer hjemmebaserte tjenester i Asker og Bærum kommune.

Telenor Objects AS er et heleid datterselskap av Telenor Norge og er en sentral del av forretningsdivisjonen Telenor Bedrift. Selskapet selger velferdsteknologi.

Powered by Labrador CMS