Bitcoin steg raskt i fjor.  Foto: Creative Commons/4liberty.eu
Bitcoin steg raskt i fjor. Foto: Creative Commons/4liberty.eu

Bitcoin-selskapets kjemperabatt på strøm får skattekontoret til å reagere

Publisert   Sist oppdatert

Selskapet Kryptovault sparer 28 millioner på redusert elavgift.

Kryptovalutaprodusenter får gunstig el-skatt, går det frem i et brev Skattedirektoratet har sendt til Skatt vest, skriver Dagens Næringsliv.

Det vises til at selskaper som driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet må betale langt mindre elavgift enn andre.

«Det er skattekontorets vurdering at det er en svært uheldig konsekvens av denne regelen, at utvinning av kryptovaluta skal tilgodeses med en lav avgiftssats på elektrisk kraft», skrev Skatt vest i brevet, da de ville ha en vurdering av saken i Kryptovault sitt tilfelle.

Svaret var at Bitcoin-produsenter som dette kommer i samme kategori som datasentre: Redusert sats og kun 0,48 øre per kilowattime. Det er i hovedsak husholdninger, primærnæringer og offentlig sektor som betaler ordinær avgift på elektrisk kraft som leveres i Norge. Den ligger på 16,58 øre per kilowattime, skriver Dagens Næringsliv.

For Kryptovault sin del betyr det at de sparer 28 millioner kroner. Skattekontoret i vest skriver følgende:

«Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig. Formålet synes primært og nærmest alene å være ren verdispekulasjon, hvor innsatsfaktoren primært er kraft».

Skattekontoret mener utviklingen av Norge som et strømparadis for kryptoselskaper vil være svært betenkelig.

«Fellesskapet har investert betydelige midler i å sikre en trygg og tilstrekkelig kraftforsyning som skal komme borgere direkte til gode, samt å sikre nødvendig samfunnsstruktur for øvrig. Den aktuelle avgiftsreduksjonen, som beløpsmessig nærmest representerer et avgiftsfritak, kan fort vise seg å sette denne infrastrukturen under press. Dette kan få store samfunnsmessige omkostninger», skriver Skatt vest.