Marit Olderheim, Grete Sønsteby og Karoline Sjødal Olsen er nominert til årets kvinnelige gründer.

De konkurrerer om å bli årets kvinnelige gründer

Per-Ivar Nikolaisen

Per-Ivar Nikolaisen

Redaktør og gründer i Shifter

Publisert 14. februar 2018

Bekjempelse av lakselus, bedre gjødsel og mer læring for de fattigste.

De tre nominerte til prisen som årets kvinnelige tech-gründer, i regi av Innovasjon Norge, har lagt et fantastisk år bak seg. De tre kandidatene ble sluppet i Dagens Næringsliv onsdag ettermiddag:

Karoline Sjødal Olsen og Blue Lice hentet i august i fjor to millioner kroner. Senere på høsten var de en av to oppstartsbedrifter som fikk den mye omtalte Strawberry-millionen investert av Petter Stordalen, i konkurranse med 2000 andre.

Blue Lice utvikler en teknologi som hindrer laks i å komme i kontakt med lus. Det er anslått at lakselus koster oppdrettsnæringen 15 milliarder kroner i året, bare i Norge. Selskapet hentet i august to millioner kroner til produktutvikling – kun seks måneder etter at teamet møtte hverandre for første gang på X2 Labs program for oppstartsbedrifter i Stavanger.

– Luseproblematikken for norsk oppdrettsnæring er både en kostnadsdriver, en strategisk utfordring og et betydelig problem for fiskehelse. Luseproblematikken må løses for å få til en videre vekst i norsk oppdrettsbransje, sa gründer og daglig leder Karoline Sjødal Olsen i Blue Lice til Shifter i august i fjor.

Grete Sønsteby og N2 Applied har utviklet en teknologi som gjør gjødselet bedre og dermed øker bøndenes avlinger.

I mai gikk 29 investorer inn med til sammen 21 millioner kroner i N2 Applied. Dette utløste 8 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen, 5 millioner kroner fra SkatteFUNN og 1 million i pre-såkorn fra Kongsberg Innovasjon. Gründerbedriften hentet dermed inn hele 35 millioner kroner.

– Dette skaper en helt ny hverdag for oss. Endelig har vi penger til å ansette flere og skyte fart på virksomheten vår. Dette er en helt fantastisk milepæl, sa grunnlegger og administrerende direktør Grete Sønsteby i N2 Applied til Shifter i juni.

Marit Linnebo Olderheim i Leap Learning (tidligere Alphabet King) er den tredje av kandidatene, og bygger en læringslab for å redusere fattigdom. Selskapet var en av mottagerne av midler fra Innovasjon Norges Visjon 2030-midler. Midlene går til selskaper med planer for å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand.

Olderheim er veteran som gründer å regne, etter å ha bygget opp selskapet Saape frem til 2006 og startet MyFarm – en gründerskole i Gambia etter det. Med gevinsten fra Saape på kontoen startet hun arbeidet frem mot det som i dag ble Alphabet King, som nå har skiftet navn til Leap Learning. Da Shifter snakket med henne i fjor sommer var «det hårete målet» å gjøre den beste lese- skrive og regne-undervisningen tilgjengelig for de minst bemidlede.

– Barna i utviklingsland fortjener de beste pedagogiske appene. De har så lite annet, sier hun.

Undervisningsmateriellet er bygget opp som apper, og det er tilsammen 200 av dem. Pedagogikken bygger mindre på gamification enn en del andre læringsapper gjør, men mer på modulbasert opplæring.

Den endelige kåringen finner sted i New York på kvinnedagen.