Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Utreder behovet for nasjonalt dronesenter: Ber om innspill

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet utreder om det er behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. Nå ber næringsministeren om innspill.

– Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Det står i regjeringens dronestrategi fra mars 2018 at man skal utrede muligheten for å opprette et slikt senter.

I strategien står videre det at regjeringen vil se nærmere på bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold, men også: operasjonsutvikling, kompetanseutvikling, sertifiseringsorgan, samt forum, møtearena og fasilitator.

Som et første steg i dette arbeidet ønsker departementet nå innspill på behovene for et nasjonalt dronesenter hos forvaltningen og næringslivet.

Norsk Dronesenter etablert

Omtrent parallelt med denne kartleggingen, ble Norsk Dronesenter etablert. Selskapet er 100 prosent eid av Andøya Space Center, tidligere Andøya Rakettskytefelt i Nordland fylke.

– Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving, sier styreleder Odd Roger Enoksen i en pressemelding fra selskapet.

– Det foregår en prosess i Regjeringen hvor et Nasjonalt Dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center/Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, sier Enoksen.

– Dette er kanskje en av de mest spennende næringene akkurat nå og vi er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt i både utviklingen og bruk av droner. Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge.

Sentrets ambisjon er ifølge pressemeldingen å bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og et bredt samarbeide mellom selskaper, akademia og statlige etater.

Les også: Sevendof henter 10 millioner kroner til sin første droneplattform