En ung buddhistmunk i eksil bruker et mobilkamera for å forevige 25-årsmarkeringen av at buddhistenes spirituelle leder, Dalai Lama fikk Nobels fredspris. Interne politiske konflikter og anklager om etnisk rensing preger fortsatt Myanmar. Foto: AP Photo/Ashwini Bhatia
En ung buddhistmunk i eksil bruker et mobilkamera for å forevige 25-årsmarkeringen av at buddhistenes spirituelle leder, Dalai Lama fikk Nobels fredspris. Interne politiske konflikter og anklager om etnisk rensing preger fortsatt Myanmar. Foto: AP Photo/Ashwini Bhatia

Norsk blockchain-startup går inn i u-land: Skal gi elektrisitet til to millioner husstander

Publisert Sist oppdatert

Norske Naefos inngår strategisk partnerskap med italienske Plug the Sun, og vil i 2019 lansere et pilotprosjekt i Myanmar. 

Naefos og Plug the Sun skal bringe fornybar strøm og internett til to millioner husholdninger over hele verden. Målet er at alle som i dag lever "offline" skal ha tilgang på strøm og internett -- uten å være avhengige av nettutbygging, skriver de to selskapene i en pressemelding.

Initiativet starter med en pilot i Myanmar tidlig i 2019, og desentralisert solenergi er kjernen i tjenesten som skal tilbys. Otto Kalvø, gründer av Naefos, forteller at selskapet ble startet fordi han ville bruke erfaringen sin på en måte som kan bidra til endring i folks liv.

-- Med Naefos ønsket jeg å dra nytte av mine mange år i telekom-bransjen til å utvikle noe som kan bidra til en bedre verden. Ved å integrere Naefos sin fintech-plattform inn i Plug the Sun sine solenergisystemer, kan vi bringe strøm og internett til mennesker som hittil har levd offline, sier Kalvø i pressemeldingen.

Blockchain-aktivert og "off-grid"

Plug the Sun designer, utvikler, produserer og integrerer innovative løsninger for "off-grid" solenergi, som skal forbedre folks tilgang på strøm over hele verden. Produktene skal være tilpasset ulike typer bruk, og alle lokalsamfunn.

 Plug the Sun og Naefos sitt strategiske partnerskap innebærer at Plug the Sun-produktene vil bli drevet av teknologi fra Naefos. Foto: Plug the Sun / Naefos
Plug the Sun og Naefos sitt strategiske partnerskap innebærer at Plug the Sun-produktene vil bli drevet av teknologi fra Naefos. Foto: Plug the Sun / Naefos

Naefos sin blockchain-aktiverte plattform, som er innen fintech-IoT, er en inngangsportal for mobiloperatører, NGOer, institusjoner for mikrofinansiering og innholdsleverandører, som skal tilby kundene produkter og tjenester til husholdninger utenfor strømnettet.

Ønsker ringvirkninger utover i samfunnet

Løsningen fra Plug the Sun og Naefos består av et solcellepanel koblet til en batterienhet inne i huset. Dette skal gi strømuttak til lyspærer, lading av mobil, samt en TV. Løsningen skal også fungere som en WiFi-router, slik at man kan koble seg på internett. Intensjonen er å bidra til ringvirkninger både utover i familien og i lokalmiljøet, ved å for eksempel åpne dørene for ny økonomisk aktivitet, utdanning og andre tjenester, for eksempel e-forvaltning og e-helsetjenester.

Samtidig vil sluttbrukerne få tilgang på kreditt- og betalingshistorikk, og dermed også finansielle tjenester mange av dem ikke hadde tilgang på tidligere.

-- Alt betales gjennom en pay-as-you-go modell, noe som gjør at sluttbrukeren kun betaler små summer hver gang. Fordi det er en blockchain-basert, desentralisert løsning, kan utviklingsland og lokale boligutviklere nå få fungerende energiløsninger til lokalsamfunn, sier Kriek i pressemeldingen.

Plug the Sun er en joint venture mellom Enerray og Fast Power, og del av den italienske Maccaferrigruppen. Selskapet har allerede et godt renommé i Myanmar. Derfor var partnerskapet "et naturlig valg" for Naefos.

 Myanmar er i utvikling — og tradisjonelle jordbruksområder er i ferd med å få asfalterte veier, elektrisitet, internett og andre moderne fasiliteter. Naefos og Plug the Sun vil være en del av den utviklingen. Foto: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
Myanmar er i utvikling — og tradisjonelle jordbruksområder er i ferd med å få asfalterte veier, elektrisitet, internett og andre moderne fasiliteter. Naefos og Plug the Sun vil være en del av den utviklingen. Foto: AP Photo/Gemunu Amarasinghe

1,1 milliarder uten strøm

Mange regjeringer i utviklingsland har ikke ressurser -- eller prioriterer ikke -- å bygge ut strømnettet for innbyggerne, og det er heller ikke slik at situasjonen nødvendigvis vil bedre seg i alle tilfeller i løpet av det neste tiåret. Naefos og Plug the Sun oppgir i sin pressemelding at 1,1 milliarder mennesker i dag lever uten tilgang til strømnettet.

Myanmars energibruk per innbygger er et av de laveste i verden -- på grunn av blant annet lav inntekt og lav elektrifiseringsrate. I tillegg kan det utbyggede strømnettet være upålitelig -- og utvides ikke nødvendigvis i takt med økende strømbruk etterhvert som middelklassen blir større, og urbaniseringen brer om seg.