Preben Carlsen og Ida Pernille Hatlebrekke fra Folk har gledet seg lenge til å vise frem problemverkstedet, der folk fra alle deler av startupmiljøet kan komme sammen for å løse verdensproblemer. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen
Preben Carlsen og Ida Pernille Hatlebrekke fra Folk har gledet seg lenge til å vise frem problemverkstedet, der folk fra alle deler av startupmiljøet kan komme sammen for å løse verdensproblemer. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Depresjoner, trafikk og plast i havet: De inviterer kloke hoder til bydugnad for "verdensproblemer"

Publisert Sist oppdatert

Norges første problemverksted vil løse "verdensproblemer" med utgangspunkt i Oslo.

Initiativet med navnet Folk har lokalene sine på Youngstorget, med utsikt til bymiljøet verkstedet skal løse verdensproblemer for. Foran åpningen denne uka snødde det så tett, at det største problemet var om folk skulle komme seg til åpningen av det som ifølge grunnleggerne blir landets første "problemverksted".

Preben Carlsen, grunnlegger av PR-byrået Trigger -- nå administrerende direktør og partner i Folk -- forteller at ambisjonen er å løse lokale problemene som kan bidra til FNs bærekraftsmål. De inviterer inn inkubatorer, startuper, gründere til å bli med på dugnaden.

Under hashtaggen #Oslodugnad på sosiale medier eller via nettsiden bydugnad.no, kan man spille inn hvilke problemer som verkstedet skal løse. Man skal få mulighet til å stemme på, kommentere og dele de ulike problemforslagene som kommer inn.

 Folk inviterte folk til åpningsfrokost hos det nye problemverkstedet i Oslo. Publikum fikk høre to presentasjoner av hva Folk etter planen skal være og bety i fremtiden. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen
Folk inviterte folk til åpningsfrokost hos det nye problemverkstedet i Oslo. Publikum fikk høre to presentasjoner av hva Folk etter planen skal være og bety i fremtiden. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Vil ta for seg plastproblemer og depresjon

Blant problemene som Folk selv peker ut, finner man Oslos lange bilkøer, plastforurensning i havet og depresjoner blant ungdom.

-- Oslos bilførere sitter i kø 145 timer i året. Dermed har Oslo overtatt den lite attraktive førsteplassen over Nordens verste købyer. Når du setter deg i bil i Oslo, må du i snitt regne med å benytte 30 prosent lenger tid fra A til B på grunn av trafikk i tillegg til normal reisetid. Det er frustrerende for hver enkelt bilfører, men også elendig samfunnsøkonomi og skadelig for klimaet, forteller Carlsen.

Han mener det er behov for å finne nye løsninger på mobilitetsutfordringene i Oslo, og forteller at dette er en problematikk Folk vil kunne gå videre med. Han trekker også frem plastforurensningen i Oslofjorden -- som blant annet har ført til at 4 av 5 blåskjell langs kysten inneholder plastikk -- som et annet problem Folk kan bidra til å løse.

-- Åtte millioner tonn plast ender i verdenshavene årlig. Store mengder plast har forsøplet strendene i Oslofjorden. Når plasten havner i sjøen ødelegger den delikate økosystemer ved å bli absorbert av koraller, skjell og fisk. Forskere har blant annet funnet plast i fire av fem blåskjell langs kysten.  Plasten kan inneholde miljøgifter som akkumuleres oppover i næringskjeden, forteller Carlsen.

Et tredje problem Folk kan jobbe med, dersom #Oslodugnad-tiltaket viser at det er ønsket, er depresjoner blant ungdom på Grünerløkka, hvor over 1 av 4 elever sliter med depresjon. I Oslo forøvrig er også problemet stort, og ungdommer her sliter mest av alle med psykiske problemer.

Bruk Folk slik dere vil

Ida Pernille Hatlebrekke -- daglig leder og partner i Folk -- oppfordret alle til å stikke innom og bruke lokalene til å drive problemløsning. Lokalene er åpne for alle.

-- Vi håper at dere bruker Folk slik dere vil, for å utvikle ideer og bli kjent med hvordan deres ideer kan passe med andres ideer. Dette er ikke en inkubator, men dere kan sitte her og jobbe utover kveldene også, sa Hatlebrekke fra scenen.

 De introduserte også en "problemkalender", med månedlige møter for å diskutere saker.
 Ida Pernille Hatlebrekke vil at folk skal spre ordet om Folk, slik at flest mulig vil komme dit og drive tverrfaglig problemløsning. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen
Ida Pernille Hatlebrekke vil at folk skal spre ordet om Folk, slik at flest mulig vil komme dit og drive tverrfaglig problemløsning. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

-- På denne måten blir det enkelt å holde oversikt over hva som vil skje når. Slik blir det også mulig for dere å si i fra til andre som deltar når det passer og ikke passer for dere å møte opp, sa Carlsen fra scenen under presentasjonen.

Selve verkstedet er et cafémiljø med arbeidsplasser, atskilte rom og sittegrupper der man kan drøfte ideer og videreutvikle dem.